Danas je na Odjelu za radiologiju premijerno izvedena pretraga MSCT cijelog tijela po niskodoznom protokolu za multipli mijelom, koju je osmislila radna skupina Odjela (D.Vuić, bacc.rad.tech., D.Čanak, dr.med. i M.Ljubičić, dr.med.), u suradnji s kolegama iz KB Dubrava i internisticom Lj. Cvetnić Vidović, dr.med. U samo 40 sekundi skeniranja, 7 puta manja doza zračenja od standardnih pretraga, uz mnoštvo informacija presudnih za daljnje liječenje naših pacijenata. Ovo je još jedan odmak od okvira dijagnostike na razini opće bolnice i na to smo iznimno ponosni.