Dana, 30.01.2019.godine ravnatelj Opće bolnice mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med. i pomoćnik za kvalitetu Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit. održali su prezentaciju o organizacijskoj strukturi Opće bolnice Sisak, studentima 6. godine medicinskog fakulteta u Zagrebu. Prezentacija je održana u suradnji s doc.dr.sc. Aleksanadrom Džakulom,dr.med., s kojim OB Sisak surađuje u cijelom nizu projekata, prezentaciji je prisustvovala i prof.dr.sc. Aida Mujkić, dr.med., pročelnica katedre za medicinsku sociologiju i organizaciju zdravstvene zaštite. Cilj prezentacije bio je prezentirati OB Sisak budućim liječnicima te ih i na taj način zaintersirati za rad u našoj bolničkoj ustanovi. Prezentacija je polučila veliku zainteresiranost studenata koji su postavljati brojna pitanja vezano za zapošljavanje u OB Sisak.