U Vodicama je od 3. do 6. listopada  2018. godine održan 8. hrvatski kongres dječje kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem u sklopu kojeg su se održali i 4. međunarodni simpozij dječjih anesteziologa, Internacionalni simpozij dječje urologije te 12. stručni skup Društva dječjih kirurških djelatnost HUMS-a. Na kongresu  je bilo oko 250 sudionika iz 29 zemalja svijeta s četiri kontinenta.

Redovni program iz područja dječje kirurgije obogaćen je temama iz pedijatrije, anesteziologije, radiologije i drugih usko vezanih struka, s ciljem da se potakne i osnaži rad i suradnja struka koje se međusobno nadopunjuju. Naši dječji kirurzi aktivno su sudjelovali u radu kongresa. Dr. Miroslav Petračić bio je moderator poster prezentacija iz područja traumatologije, a dr. Mateja Marčec  bila je koautor rada „Neoperativni pristup liječenju hidrokolposa kod pacijenata s kloakom“. Medicinske sestre Paulina Čeh i Jasenka Dubravčić prezentirale su rad „Psihološka priprema djece i roditelja za hospitalizaciju i operativni zahvat“. Impresionirani izrazito bogatim stručnim programom i ugodnim druženjem s kolegama i kolegicama iz Hrvatske i inozemstva, vratili smo se u radnu svakodnevicu sa željom da implementiramo nova saznanja.

M. Petračić, M. Marčec, P. Čeh, J. Dubravčić