Hrvatska udruga citotehnologa, HUCIT, organizirala je dana 05. studenog 2016. godine radionicu „Nova klasifikacija urina“. Radionica je održana u prostoru Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska cesta 38, u Zagrebu u trajanju od 10.00 do 15.00 sati. Radionica je namijenjena prvenstveno citotehnolozima, tehničarima i prvostupnicima zaposlenima u citološkim laboratorijima, ali i djelatnicima iz ostalih područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Program radionice odvijao se u dva dijela.

U prvom dijelu sljedeća zanimljiva i poučna predavanja održali su vrsni stručnjaci, liječnici specijalisti kliničke citologije:

1. Citologija urina – prof.dr.sc. Ika Kardum-Skelin, dr.med.
2. Dijagnostičko značenje nalaza Decoy stanica u urinu – Biljana Jelić Puškarić, dr.med.
3. Pariška klasifikacija – dr.sc. Nives Ljubić, dr.med.

Održana predavanja u drugom su dijelu popraćena mikroskopiranjem gdje je svaki sudionik imao mogućnost mikroskopiranja citoloških preparata sedimenta urina. Na raspolaganju su bili brojni preparati s prikazom normalnih morfoloških karakteristika stanica u sedimentu urina, atipičnih stanica, reaktivnih upalnih promjena na stanicama, prikaz Decoy stanica, eritrocita s obzirom na njihovo porijeklo te preparati s nalazom suspektnih i malignih stanica u sedimentu urina. Liječnice specijalisti kliničke citologije odgovarale su na brojna postavljena pitanja vezano uz nalaze mikroskopske analize, ali i pitanja iz rutinskog rada u citološkom laboratoriju. Ujedno je to bila prilika za razmjenu iskustava djelatnika citoloških laboratorija iz cijele Hrvatske.

Kako su krajem 2015. godine u Parizu donesene smjernice na kojima se temelji nova klasifikacija urina u citologiji, nužna je edukacija svih djelatnika kako bi se, u što kraćem vremenskom roku, uvela nova klasifikaciju urina u sve citološke laboratorije u Hrvatskoj.

Izvještaj pripremila: Silvija Canko, mag.med.lab.diag./tajnica HUCIT-a