U Klinici za infektivne bolesti u organizaciji Infektološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara održan je Stručni skup povodom Svjetskog dana HIV-a. Iz Opće bolnice “dr.I.Pedišić”, Sisak na Skupu su prisustvovale Mirjana Dvorneković, bacc.med.techn. i Čulig Katica, medicinska sestra s Odjela infektologije. Održano je niz predavanja iz kojih smo mogli saznati koje su novosti vezane uz HIV infekciju u 2016. g., kolika je važnost i uloga medicinske sestre u skrbi hospitaliziranih bolesnika a i onih koji dolaze u HIV ambulantu, te važnost psihosocijalne podrške oboljelima a i njihovim obiteljima. Istaknuta je važnost testiranja i ranog otkrivanja radi uspješnog liječenja i sprečavanja širenja infekcije.

HIV je danas kronična cjeloživotna bolest a oboljeli uz antiretrovirusne lijekove imaju normalni životni vijek. No od svega za oboljele je veći strah od stigme, osude, diskriminacije, gubitka posla i izolacije sredine u kojoj čovjek živi. Zato oboljelima pomoć pružaju grupe za samopodršku, dežurni telefoni i razne udruge. U Zagrebu od 2013. g. djeluje CHECKPOINT- centar za zdravlje i edukaciju mladih gdje se može anonimno i besplatno testirati na HIV. Hrvatska spada u zemlje s niskom razinom infekcije HIV-om te relativno malim brojem oboljelih ali i relativno malim brojem ljudi koji su se odlučili testirati. Zato je velika potreba za dostupnošću usluga dobrovoljnog i anonimnog testiranja u društvenoj zajednici. Neka nas i ove godine crvena vrpca na Svjetski dan HIV-a podsjeti da moramo pružiti potporu oboljelima i boriti se protiv stigme i predrasuda vezanih uz ovu bolest.

Izvještaj pripremila: Glavna sestra Odjela infektologije