Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak pruža usluge polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite. Izgrađena je kao bolnica paviljonskog tipa te je središnja bolnička ustanova za Sisačko-moslavačku županiju. Postojanje bolnice u Sisku vrlo je važno za grad, ali i za županiju u kojoj živi 172.439 stanovnika, obzirom da je jedina županijska bolnica, dobro geografski i regionalno pozicionirana te nekim stanovnicima županije i jedina dostupna. Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Rad s hitnim pacijentima organiziran je na nivou hitnih bolničkih ambulanti u pojedinim odjelima (npr. Hitna kirurška ambulanta, Hitna internistička ambulanta, Hitna neurološka ambulanta, Hitna okulistička ambulanta) koji su raspršeni u velikom broju objekata u krugu bolnice. Ovakva organizacija bolničke djelatnosti uzrokuje preveliku disperziju kadrovskih i materijalnih resursa, ujedno i alokaciju skupe opreme za rad što za posljedicu nosi duga čekanja pacijenata i veći broj stacionarnih pacijenata. Pri tome samo Hitna internistička i Hitna kirurška ambulanta imaju u svojoj sistematizaciji uvrštene medicinske sestre dok funkcioniranje ostalih ambulanti pokrivaju medicinske sestre s bolničkog odjela, što
otežava fluidno odvijanje zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata. Ujedno su sve prateće službe bitne za zbrinjavanje hitnih pacijenata dislocirane, čime se otežava zbrinjavanje hitnih pacijenata i ponekad zahtjeva aktiviranje dodatnih ljudskih i materijalnih resursa uz veliki rast troškova. U sklopu ovog projekta izgradit će se Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazio Objedinjen hitni bolnički prijem Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Rad s hitnim pacijentima organiziran je na nivou hitnih bolničkih ambulanti u pojedinim odjelima (npr. Hitna kirurška ambulanta, Hitna internistička ambulanta, Hitna neurološka ambulanta, Hitna okulistička ambulanta) koji su raspršeni u velikom broju objekata u krugu bolnice. Ovakva organizacija bolničke djelatnosti uzrokuje preveliku disperziju kadrovskih i materijalnih resursa, ujedno i alokaciju skupe opreme za rad što za posljedicu nosi duga čekanja pacijenata i veći broj stacionarnih pacijenata. Pri tome samo Hitna internistička i Hitna kirurška ambulanta imaju u svojoj sistematizaciji uvrštene medicinske sestre dok funkcioniranje ostalih ambulanti pokrivaju medicinske sestre s bolničkog odjela, što otežava fluidno odvijanje zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata. Ujedno su sve prateće službe bitne za zbrinjavanje hitnih pacijenata dislocirane, čime se otežava zbrinjavanje hitnih pacijenata i ponekad zahtjeva aktiviranje dodatnih ljudskih i materijalnih resursa uz veliki rast troškova. U sklopu ovog projekta izgradit će se Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazio Objedinjen hitni bolnički prijem. Realizacijom projekta očekuje se brži obrtaj pacijenata uz maksimalno vrijeme zdravstvenog zbrinjavanja na željenoj razini od 120 minuta, smanjenje troškova hitnog prijema, objedinjavanje svih struka u objedinjenom hitnom prijemu te povećanje zadovoljstva pacijenata pruženom uslugom.

Cilj projekta: Osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

  1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 29.160.375,00 HRK
  2. Bespovratna sredstva EU: 20.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 29. siječanj 2020. godine

Ciljane skupine: pacijenti, koji će dobiti kvalitetniju medicinsku uslugu; zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada; upravi koja će ispuniti uvjet postojanja OHBP predviđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima

Aktivnosti projekta:

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta
  • Izgradnja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu Središnjeg bolničkog paviljona
  • Stručni i projektantski nadzor radova
  • Opremanje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak
  • Promicanje horizontalnih politika EU
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)