Promjena rada bolnice

Koji pregledi i postupci obavljaju u OB Sisak?

U OB Sisak moguće je naručiti se na sve preglede, dijagnostičke I terapijske procedure.

Prilikom dolaska na naručeni dijagnostički ili terapijski postupak, sa sobom ponesite uputnicu i zaštitnu masku. U bolnicu dođite najmanje pola sata prije svog termina kako biste na vrijeme prošli obvezni trijažni punkt koji se nalazi na ulazu u bolnicu (sa ulice J.J. Strossmayera).

Nakon prolaska trijažnog punkta, pođite na mjesto dogovorenog pregleda, dijagnostičkog ili terapijskog postupka. Pričekajte u čekaonici dok vas zdravstveni djelatnik ne pozove.

Cijelo vrijeme nosite zaštitu masku te održavajte fizičku udaljenost od drugih osoba 2 metra.

Pacijentima se preporuča da se na preglede, dijagnostičke I terapijske procedure naručuju od strane liječnika obiteljske medicine, telefonom, faksom ili putem elektronske pošte (radi izbjegavanja gužvi na trijažnim punktovima).

U konzultaciji s Klinikama i sukladno smjernicama stručnih društava, zaključeno je da je ergometrijsko testiranje pretraga visokog rizika (značajno izlaganje aerosolu zbog ubrzanog disanja i pojačanog znojenja pacijenta). Nošenje zaštitne maske za vrijeme pretrage moglo bi potencirati dodatne poteškoće kod pacijenta te stoga nije opravdano. Slijedom navedenog, ergometrijsko testiranje se ne može
provoditi u ovoj fazi, na način siguran za pacijenta i osoblje.
O nastavku provođenja ergometrijskog testiranja, bit ćete obaviješteni od strane zdravstvenog osoblja.

Je li dozvoljeno imati pratnju na poroda?

Sukladno najnovijim preporukama Civilnog stožera, do daljnjeg NIJE DOPUŠTENA pratnja na porodu.

OB Sisak radi sve kako bi boravak pacijentima i njihovim obiteljima bio što ugodniji, poštujući preporuke Stožera. Zato smo uveli ONLINE POSJETE koristeći Skype aplikaciju. Više o tome možete pročitati na stranici Bolnice

 

Protokol ulaska u bolnicu

Ulaz u bolnicu je iz ulice Josipa Jurja Strossmayera zbog obaveznog prolaska svih pacijenata kroz trijažni
šator uz uzimanje identifikacijskih podatakaepidemiološke anamneze (boravak u inozemstvu i kontakt sa zaraženim osobama) i mjerenje tjelesne temperature.

Ukoliko pacijent ima temperaturu višu od 37°C, osjeća se loše, ima pozitivnu epidemiološku anamnezu, odmah ga se upućuje u hitnu infektološku ambulantu.

Ukoliko je pacijent upućen od strane liječnika epidemiologa za uzimanje brisa i testiranje na COVID-19,
odmah se upućuje na „žutu točku“ gdje ga dočekuju liječnik i medicinska sestra koji ga dalje obrađuju sukladno protokolu za sumnju na COVID-19.

Koja su pravila posjećivanja pacijenata?

Zbog epidemiološke situacije, sve posjete (osim umirućim i djeci) su trenutno zabranjene.

Informacije o pacijentu mogu se dobiti telefonski. (Centralni kontakt bolnice: 044 553 100 ili direktno na odjel na kojem je osoba smještena). Zbog novonastale epidemiološke situacija, OB Sisak nudi mogućnost online posjete putem Skype aplikacije. Više o tome možetepročitati na stranici OBSPosjete su dozvoljene samo umirućim pacijentima uz prethodnu najavu i odobrenje službujućeg liječnika na odjelu i djeci. Posjetitelji nužno moraju proći postupak trijaže.
Od stvari, pacijentima je moguće dostaviti samo higijenske potrepštine, ne hranu. Stvari je potrebno
donijeti u trijažni šator na ulasku u bolnicu, nakon čega će biti dostavljene pacijentu na odjel.