Upute za suzbijanje širenja zaraznih bolesti

Perite ruke sapunom i toplom vodom najmanje 20 sekundi i kada ste u kući, a posebno nakon što ste bili na javnom mjestu ili nakon puhanja nosa, kašljanja ili kihanja ili kontakta s drugim osobama. Ako sapun i voda nisu dostupni, upotrijebite sredstvo za čišćenje ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola. Izbjegavajte diranje očiju, nosa i usta neopranim rukama. Kako se pravilno peru ruke, pogledajte na ovom video zapisu. 

Kašljite u maramicu ili u lakat, nikako u dlan. Kašljanjem i kihanjem se virus najlakše prenosi na druge osobe u Vašoj blizini.

Izbjegavati fizičke kontakte, napose rukovanje! Također, izbjegavajte i diranje svoga lica! Na taj način čuvate sebe od mogućeg prijenosa virusa na Vaše ruke s površina javnih prostora ili ruku zaraženih osoba!

Obavezno se udaljite barem 2 metra od drugih osoba. To će smanjiti mogućnost prijenosa virusa. Na ovo pravilo posebno morate paziti ako pripadate nekoj od rizičnih skupina (stariji, slabijeg imunološkog sustava, bolujete od kroničnih bolesti)

Što je veći broj ljudi na istom mjestu, to je veća opasnost od zaraze. Zato, izbjegavajte javne prostore i privatna okupljanja s više ljudi. Preporuča se ne biti u skupini većoj od troje ljudi. 

Izlaske iz doma treba planirati i svesti na minimum. Izlaziti treba samo najmlađi odrasli član obitelji koji ne spada u ugroženu skupinu. Prilikom tog izlaska obavi sve potrebno za cijelo kućanstvo ( kupnja potrepština, lijekova…)

Vrijeme izolacije može biti manje stresno uz komunikaciju preko telefona i računala. Olakšajte si ovaj period održavanjem kontakta sa vama bliskim osobama koristeći telefone, društvene mreže i e-mail. 

Stožer civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije

Dom zdravlja Sisak

Zavod za javno zdravstvo
Sisačko-moslavačke županije

Gradske ljekarne

Promjena rada bolnice

OB Sisak je prilagodila svoje resurse u skladu s pravilima Stožera civilne zaštite.
Trudimo se osigurati što normalniji rad bolnice.
Hvala na razumijevanju!

Najnovije vijesti

Pratite najnovije obavijesti vezane za uputstva i rad bolnice!

Pogledajte sve novosti!