Obustava rada ambulante za ergometriju

U konzultaciji s Klinikama i sukladno smjernicama stručnih društava, zaključeno je da je ergometrijsko
testiranje pretraga visokog rizika (značajno izlaganje aerosolu zbog ubrzanog disanja i pojačanog
znojenja pacijenta). Nošenje zaštitne maske za vrijeme pretrage moglo bi potencirati dodatne poteškoće
kod pacijenta te stoga nije opravdano. Slijedom navedenog, ergometrijsko testiranje se ne može
provoditi u ovoj fazi, na način siguran za pacijenta i osoblje.

O nastavku provođenja ergometrijskog testiranja, bit ćete obaviješteni od strane zdravstvenog osoblja.