Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice.

Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak pruža usluge polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite. Postojanje bolnice u Sisku vrlo je važno za grad i Županiju u kojoj živi 172.439 stanovnika, obzirom da je jedina županijska bolnica, dobro geografski i regionalno pozicionirana te nekim stanovnicima županije i jedina dostupna. Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice. Dnevna bolnica Opće bolnice Sisak, koja podrazumijeva zdravstveno zbrinjavanje pacijenata od minimalno 6 do maksimalno 24 sata od trenutka prijema u bolničku ustanovu, trenutno ima 36 ugovorenih postelja (projektom se predviđa povećanje na 56 u skladu s Nacionalnim planom). Oni su dislocirani po pojedinim bolničkim odjelima što otežava zbrinjavanje i nadzor nad pacijentima, a postojeći prostori nisu adekvatni niti dostatni za povećanje broja postelja Dnevne bolnice sukladno Nacionalnom planu. Pacijente zbrinjavaju liječnici koji su u danom trenutku raspoređeni na rad na bolničkom odjelu, a također o njima skrbe medicinske sestre koje u svojoj nadležnosti imaju i pacijente hospitalizirane na akutnim stacionarnim krevetima. Ovakva organizacija uzrokuje preveliku disperziju kadrovskih i materijalnih resursa, ujedno i alokaciju skupe opreme za rad što za posljedicu nosi duga čekanja pacijenata i veći broj stacionarnih pacijenata. U sklopu ovog projekta OB Sisak izgradit će Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazila Dnevna bolnica. Stavljanje postelja Dnevne bolnice i Jednodnevne kirurgije u jedan prostor donijet će mnoge koristi poput sigurnosti zdravstvenog postupka, bržeg obrtaja pacijenata, smanjenja broja dana bolničkog liječenja, ujedno i povećanje broja slučajeva Dnevne bolnice. Također se bitno mijenja organizacija rada bolničke ustanove usmjerena na optimiziranje procesa rada, bolji nadzor nad provedenim poslovnim procesima (medicinskim, administrativnim i financijskim), smanjenje troškova bolničkog liječenja, smanjenje broja dana bolničkog liječenja, veću dostupnost zdravstvene zaštite kao i veću financijsku korist za bolničku ustanovu. Realizacijom projekta, za pacijente će se bitno povećati kvaliteta i dostupnost usluga u dnevnoj bolnici jer će navedeni oblik organizacije dovesti do optimizacije bolničkih poslovnih procesa.

Cilj projekta: omogućavanje potpunije i adekvatnije medicinske zaštite i skrbi pacijentima kroz izgradnju i opremanje Dnevne bolnice u sklopu novoizgrađenog Središnjeg paviljona Opće bolnice Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

  1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 59.363.960,00 HRK
  2. Bespovratna sredstva EU: 50.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 29. siječanj 2020. godine

Ciljane skupine – pacijenti kojima će se bitno povećati kvaliteta i dostupnost usluga u dnevnoj bolnici, zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada, uprava koja će moći osigurati kvalitetniju uslugu i učinkovitiji rad sa smanjenim rizikom za neželjene događaje

Aktivnosti projekta:

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta
  • Izgradnja Dnevne bolnice u sklopu Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić”
  • Stručni i projektantski nadzor radova
  • Opremanje Dnevne bolnice
  • Promicanje horizontalnih politika EU
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)