122. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

Udruga poslodavaca u zdravstvu već niz desetljeća svake godine organizira i održava svoje tradicionalne zdravstvene skupove. Ovogodišnji 122. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske održan je u Opatiji od 10. -11. listopada 2019 godine. Opća bolnica Sisak također je bila sudionik Kongresa gdje se moglo doznati najnovije spoznaje, trendovi i informacije na zanimljivim, aktualnim predavanjima i…

Pročitajte više

Izvještaj s tečaja – “Suvremene smjernice u prevenciji, liječenju i skrbi bolesnika s dekubitusom”

Na tečaju III kategorije od 13 – 14. rujna 2019 „ Suvremene smjernice u prevenciji, liječenju i skrbi bolesnika s dekubitusom u Kliničkom bolničkom centru Split” aktivnim sudjelovanjem,prezentacijom Marina Repustića,mag.univ.admin.sanit. na temu „ Upravljane rizicima i registrom kliničkih rizika“ predstavila se O.B.“Dr Ivo Pedišić“. Na tečaju prisustvovali Danijela Škvorc, Gordana Jurić i Marin Repustić.

Pročitajte više

Donacija televizora Odjelu za infektologiju

Danas je OB „dr Ivo Pedišić“ u Sisku nastavila svoju akciju uređivanja bolesničkih soba, a ovaj put na  Infektološkom odjelu. Donator današnje akcije je GME uslužni obrt iz Sunje (čiji vlasnik je Davor Vrbanek) koji su ovom prigodom poklonili 10 televizora koji će biti instalirani u bolesničke sobe Infektološkog odjela. Donaciju su u ime bolnice…

Pročitajte više

OB SISAK I DM TRGOVINE

Dana 21.kolovoza 2019 godine dm je O.B. Sisak uručio donaciju u vrijednosti 7.800.50kn. Ovom donacijom Odjelu pedijatrije i dječije kirurgije kupljen je kompletan pribor za jelo. Od srca zahvaljujemo dm-u koji nam je dao podršku u ostvarenju ideje za kupnju pribora za najmanje korisnike u našoj ustanovi.

Pročitajte više

Održani sastanci sa specijalizantima

U prostorijama OB „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku održani su sastanci 10. i 12. rujna ove godine kojima su prisustvivali članovi uprave bolnice, ravnatelji pojedinih službi i predstavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Na samom početku sastanka, ravnatelj je pozdravio sve prisutne i predstavio vanjskog suradnika sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksandra Džakulu, u suradnji…

Pročitajte više

STUDENTSKA POLIKLINIKA – LJETNA PRAKSA

Unazad nekoliko godina u programu MEF-a je obavljanje prakse nakon svake studentske godine. Kako smo osnovali Studenstku polikliniku u našoj bolnici, kroz nju ćemo nastaviti provoditi obavljanje prakse, a plan i program uključuje savladavanje vještina studenata. Protokol za provođenje prakse: 1. Student se treba javiti izabranom mentoru/rici i koordinatoru mentora 2. Student mora potpisati Izjavu…

Pročitajte više

POZIV NA PREDAVANJE

HRVATSKA UDRUGA ZA RANE O.B.“ DR IVO PEDIŠIĆ“ SISAK organizira Edukaciju s predavanjima i radionicama o kroničnim ranama Sisak, 13. rujna 2019. godine u 15 sati, INA RAFINERIJA, Sisak 15:00 – 16:30 PREDAVANJA Osobitosti kronične rane i prevencija infekcije, dr.sc. Nastja Kučišec-Tepeš prim. dr. med. Pravilna higijena ruku najjefttinija mjera u sprječavanju infekcija povezanih sa…

Pročitajte više

Pravilnik o provedbi nabave

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (BAGATELNA NABAVA) NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (JEDNOSTAVNA NABAVA)

Pročitajte više

Plan nabave

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2019. godinu.(objavljeno u EOJN 13.01.2020.) Plan nabave za 2020. g. Plan nabave za 2020. g. – I rebalans Plan nabave za 2020. g. – II rebalans Plan nabave za 2020. g. – III rebalans Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj…

Pročitajte više

Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora 2019. g. Pregled sklopljenih ugovora za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora 2018. g. Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini…

Pročitajte više

Obavijest

S obzirom na broje natpise na javnim portalima i društvenim mrežama vezanim za blokirani račun Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, obavještavamo javnost da su te tvrdnje neistinite te da račun Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak nije u blokadi. UPRAVA BOLNICE

Pročitajte više

Politika zaštite osobnih podataka

UpravaUr.broj: 2176-125-08-4774/18 TD-MRSisak, 09.srpnja, 2018. Temeljem Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka Opća bolnica Sisak donosi slijedeću POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, kao voditelj obrade obvezuje se da će osobne podatke pacijenata i radnika koristiti…

Pročitajte više

Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješka uz Bilancu – Popis sudskih sporova u tijeku za 2018. Bilješka uz Bilancu – Popis ugovornih odnosa – primljena jamstva i garancije za 2018. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.…

Pročitajte više

Financijska izvješća za 2017. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2017. –  31. prosinca 2017. godine Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obu jmu imovine i obveza za razdoblje od 1.  siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima primi cima i izdacima za razdoblje 1. …

Pročitajte više

SREDIŠNJI PAVILJON

Projekt: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Pročitajte više

Financijski planovi za 2018. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu – I. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu – II. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019.…

Pročitajte više

Donacije lijekova

Donacije lijekova za 2018. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2017. (VII-XII mj.) Donacije lijekova za 2017. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2016. (VII-XII mj.) Donacije lijekova za 2016. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2015. (VII-XII mj.) Donacije lijekova za 2015. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2014.

Pročitajte više

Izvješće

21. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave: Ostali lijekovi II, ev.br.22/2018 13. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave; lijekovi 04. prosinac 2017. Predmet nabave: Reagensi za biokemijsko – hematološki laboratorij 28. studeni 2017. Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal za operaciju 23. studeni 2017. Predmet nabave: Jednokratni potrošni medicinski materijal 20. studeni 2017. Predmet nabave: Otopine…

Pročitajte više

Savjetovanje

14. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Predmet nabave: Lijekovi II Dokumentacija o nabavi Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Lijekovi II Troškovnici 4. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa…

Pročitajte više

Poziv za dostavu ponuda za postupke za koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

16. lipanj 2016. Predmet: Poziv za dostavu Ponude za nabavu licenci – mrežni nadzor i administracija., ev. broj nabave: 83/2016 26. travnja 2016. Predmet: Poziv za dostavu Ponude za mehaničko i kemijsko čišćenje sustava ventilacije i klimatizacije s izmjenom filtera i validacijom prostora u 2016. godini Predmet: Poziv za dostavu Ponude za održavanje opreme centralne…

Pročitajte više

Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da: -ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u pravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s…

Pročitajte više

BOLNICA PRIJATELJ DJECE

Akcija  ”ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI” u Hrvatskoj pokrenuta je u svibnju 1999. godine s ciljem promicanja i primjene humanizacije bolničkog liječenja djece. Naša bolnica u suradnji s Društvom Naša djeca – Sisak u akciju se uključuju u kolovozu 1999. Plan i program akcije čine 12 programskih zahtjeva u korist djece:1. Izrada i objava godišnjeg…

Pročitajte više

Natječaji i specijalizacije

7. kolovoz 2020. JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta odgovorne osobe ustrojstvene jedinice koje podliježe reizboru (reizborni položaj) u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” Sisak 6. kolovoz 2020. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA za radno mjesto spremačice – servirke na određeno vrijeme ODLUKA O IZBORU KANDIDATA za radno mjesto pralje na određeno vrijeme 4. kolovoz 2020.…

Pročitajte više

Odjel za ekonomsko-financijske poslove

Voditelj odjela:mr. Jasenka Štampalija Janković, dipl. oec. Telefon: 044 553 221 E-mail: stampalija@obs.hr Odsjek za računovodstvene i financijske poslove Marina Škrinjar, dipl. oec. Tel/fax: 044 553 106 E-mail: marina.skrinjar@obs.hr Odsjek za nabavno-skladišne poslove Voditelj odsjeka: Sandra Ščrbak Telefon: 044 553 237Fax: 044 530 788 E-mail: nabava2@obs.hr Odsjek za fakturiranje Voditelj odsjeka: Senka Matagić Telefon: 044…

Pročitajte više

Odjel tehničkih, uslužnih, informatičkih poslova i zaštite na radu

Voditelj odjela:Josip Tuškanec, struč.spec.ing.aedif.Telefon: 044 553 234Fax: 044 530 778E-mail: tus@obs.hrAdministrativni referent:Sandra TurkovićTelefon: 044 553 233Fax: 044 530 778E-mail: tus2@obs.hr ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE Voditelj odsjeka:Antonio Sinko, struč.spec.ing.el.Telefon: 044 553 171E-mail: sinko@obs.hr   Stručni suradnik za termoenergetiku i tehničko održavanjeNenad Šustić, ing.stroj.Telefon: 044 553 256E-mail: te@obs.hr   Stručni suradnik za tehničko održavanje na…

Pročitajte više

pedijatrija – EKG

U sklopu kardiološke ambulante. Pretraga nije bolna, traje kratko, kod male djece potrebno ponijeti dudu varalicu i bočicu sa tekućinom Ukoliko je dijete naručeno za UZV srca, EKG i pregled – ponijeti tri crvene uputnice (za pregled i za svaku pretragu posebno).

Pročitajte više

pedijatrija – EEG

Laboratorij radi ponedjeljkom 12:oo – 20:oo h, utorak – petak 7:oo – 15:oo h.Smješten je na katu zgrade dječjeg odjela. Priprema za snimanje ovisi o dobi djeteta (manja djeca kod snimanja moraju spavati) i o vrsti snimanja po preporuci nadležnog liječnika (snimanje nakon neprospavane noći – budnost – pospanost – spavanje). Prije snimanja potrebno je…

Pročitajte više