23. rujan 2022.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto primalje

JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica koja podliježu reizboru (reizborni položaj) u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica koja podliježu reizboru (reizborni položaj) u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

21. rujan 2022.

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju

16. rujan 2022.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinskog tehničara/sestre na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinskog tehničara/sestre na određeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto spremačice-servirke na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme

08. rujan 2022.

RAZGOVOR S KANDIDATIMA – natječaj za radno mjesto primalje na neodređeno vrijeme

06. rujan 2022.

ODLUKA o izboru kandidata za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

01. rujan 2022.

TESTIRANJE KANDIDATA – natječaj za radno mjesto spremačica/servirka na neodređeno vrijeme

Materijali za testiranje:

29. kolovoz 2022.

RAZGOVOR S KADIDATIMA – natječaj za radno mjesto prvostupnik/ica medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme

RAZGOVOR S KANDIDATIMA – natječaj za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme i neodređeno vrijeme

RAZGOVOR S KANDIDATIMA – natječaj za radno mjesto prvostipnice/ika sestrinstva na određeno vrijeme

12. kolovoz 2022.

NATJEČAJ za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

10. kolovoz 2022.

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju iz iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

9. kolovoz 2022.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) – DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE

3. kolovoz 2022.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – PRIMALJA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE, INTENZIVNE MEDICINE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – SPREMAČICA SERVIRKA

1. kolovoz 2022.

ODLUKA o izmjeni odluke o izboru kandidata za prijam pripravnika u radni odnos (obavljanje pripravničkog staža)

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA

22. srpanj 2022.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto administrativnog tajnika

ODLUKA o izboru kandidata za specijalizaciju iz pedijatrije

21. srpanj 2022.

ODLUKA o izboru kandidata za izbor pripravnika

18. srpanj 2022.

ODLUKA o izboru kandidata za izbor pripravnika

13. srpanj 2022.

NATJEČAJ za prijam prvostupnika i upućivanje na specijalizaciju iz anestezije

07. srpanj 2022.

ODLUKA o odabiru kandidata za radno mjesto medicinskog tehničara/sestre na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pomoćne radnice na zdravstvenom odjelu na određeno vrijeme

ODLUKA o poništavanju natječaja za radno mjesto medicinska sestra

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto vozač-dostavljač

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na odeđeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto administrativni tajnik/ca na određeno vrijeme

01. srpanj 2022.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika na zdravstenom odjelu na određeno vrijeme

24. lipanj 2022.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto prvostupnika/ce medicinsko laboratorijske dijagnostike

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto vozača – dostavljača

9. lipanj 2022.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – VOZAČ-DOSTAVLJAČ

6. lipanj 2022.

NATJEČAJ za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecaja prvog radnog iskustva – obavljanje pripravničkog staža:

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – POMOĆNI RADNIK NA ZDRAVSTVENOM ODJELU

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada – DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST KARDIOLOGIJE/DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE UŽE SPECIJALNOSTI IZ KARDIOLOGIJE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PEDIJATRIJE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA

25. svibanj 2022.

ODLUKA o odabiru kandidata za specijalizaciju iz neurologije

LISTA rezultata svih pristupnika za specijalizaciju iz neurologije

18. svibanj 2022.

Natječaj za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju

12. svibanj 2022.

Odluku o poništenju dijela Natječaja za specijalizacije