Na sastanku Stožera OB Sisak održanog dana 25.08.2020.godine vezano za posjete bolesnicima u OB Sisak donesena je slijedeća odluka. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i prijema COVID-19 pozitivnih pacijenata u OB Sisak do daljnjeg se zabranjuju posjete. Posjete su dozvoljene samo umirućim pacijentima uz prethodnu najavu i odobrenje službujućeg liječnika na odjelu i djeci. Posjetitelji nužno moraju proći postupak trijaže.