8. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“ održan je od 20. – 23. kolovoza 2020, Opatija u posebni uvjetima rada zbog epidemiološke situacije. Predavanja su bila od strane brojnih stručnih društava, radionice, te jedna razigrana radionica klaunova doktora crvenih nosova na temu „Smijeh je lijek“. Posebni naglasak i tema bila je nova situacija sa COVID-19. Na sudjelovanju kongresa prisustvovale su Gordana Jurić, mag.med.techn. i Danijela Škvorc, mag.med.techn.