Restoran BOKUN ili Bijela lađa pozvao je dana 27. svibnja 2020 godine pismom namjere djelatnike OB Sisak koji su se prvi susreli sa virusom u epidemiji COVID-19. Hvala restoranu Bokun na donaciji.