U privitcima se nalazi popis MR pregleda koji će se raditi u OB Sisak od 1.11.2019. te pristanak na MR pretragu koju mora ispuniti svaki pacijenta koji dolazi na MR.

Popis MR pregleda

Pristanak na MR