30. ožujak 2020.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice MAGISTAR/RA FARMACIJE

20. ožujak 2020.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto administrativni tajnik

19. ožujak 2020.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog radnika na zdravstvenom odjelu

13. ožujak 2020.

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz neurologije

12. ožujak 2020.

ODLUKA o djelomičnom poništavanju Odluke o izboru kandidata

10. ožujak 2020.

ODLUKA o izboru kandidata – za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara

ODLUKA o izboru kandidata – za radno mjesto prvostupnika fizioterapije

05. ožujak 2020.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika na zdravstvenom odjelu na određeno vrijeme

03. ožujak 2020.

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz urologije

ODLUKA o djelomičnom obustavljanju postupka Natječaja za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju

28. veljača 2020.

ODLUKA o izboru kandidata – medicinska sestra

24. veljača 2020.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme

20. veljača 2020.

ODLUKA o djelomičnom poništavanju natječaja za popunu radnog mjesta – medicinski tehničar/sestra

ODLUKA o poništavanju odluke o izboru kandidata za zanimanje magistre farmacije

19. veljača 2020.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnice sestrinstva

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto farmaceutskog tehničara

18. veljača 2020.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme

04. veljača 2020.

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz dječje kirurgije

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz opće interne medicine

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz internističke onkologije

LISTA REZULTATA svih pristupnika za specijalizaciju iz opće interne medicine

31. siječanj 2020.

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju za:

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz kardiologije

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz nefrologije

LISTA rezultata svih pristupnika za specijalizaciju iz nefrologije

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto liječnika specijalista neurologije na određeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto nosača pacijenata-pomoćnog radnika na određeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto na informacijama-vratara na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto spremačice-servirke na neodređeno vrijeme

30. siječanj 2020.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ICA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – MAGISTAR/RA FARMACIJE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – POMOĆNI RADNIK NA ZDRAVSTVETNOM ODJELU

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA FIZIOTERAPIJE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA

ODLUKA o djelomičnom obustavljanju postupka Natječaja za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju

21. siječanj 2020.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto Farmaceutski tehničar na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto Prvostupnice sestrinstva na neodređeno vrijeme

17. siječanj 2020.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto nosač pacijenata – pomoćni radnik na određeno vrijeme

14. siječanj 2020.

TESTIRANJE – natječaj za radno mjesto spremačice-servirke na neodređeno vrijeme

13. siječanj 2020.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) – DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST NEUROLOGIJE

09. siječanj 2020.

TESTIRANJE – natječaj za radno mjesto radnik na informacijama-vratar, telefonist – na neodređeno vrijeme

30. prosinac 2019.

Objava rezultata Natječaja za popunjavanje radnih mjesta odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica koja podliježu reizboru:

IMENOVANJE pročelnika službi i voditelja odjela po Natječaju

IMENOVANJE glavnih sestara / tehničara i glavnih inženjera / inženjerki po Natječaju

27. prosinac 2019.

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju

24. prosinac 2019

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto: pomoćni kuhar

20. prosinac 2019.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada za radno mjesto PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada za radno mjesto SPREMAČICA/SERVIRKA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada za radno mjesto MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA

19. prosinac 2019.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada rad izamjene odsutne radnice – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada rad izamjene odsutne radnice – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada rad izamjene odsutne radnice – NOSAČ PACIJENATA-POMOĆNI RADNIK

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada rad izamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA

13. prosinac 2019.

ODGOĐENI RAZGOVOR S KANDIDATIMA – natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar na neodređeno vrijeme

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto spremačice-servirke

ODLUKA o obustavu postupka Natječaja za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu stručni referent/ica – poslovni tajnik/ca

06. prosinac 2019.

ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka Natječaja za prijam pristupnika i upućivanje na specijijalizaciju iz dječje kirurgije, hitne medicine, infektologije, internističke onkologije, opće interne medicine, patologije i citologije, pulmologije i urologije

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije

ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno

ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na određeno

ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika sestrinstva na neodređeno vrijeme

ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme

03. prosinac 2019.

ODLUKA o neizboru pristupnika za specijalizaciju iz neurologije

RAZGOVOR s kandidatima – Natječaj za radno mjesto pomoćni kuhar na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica koja podliježu reizboru u OB Sisak (voditelji službi i odjela)

JAVNI NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica koja podliježu reizboru u OB Sisak (glavne sestre/tehničari)

28. studeni 2019.

TESTIRANJE – natječaj za radno mjesto spremačice-servirke na neodređeno vrijeme

27. studeni 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjsto prvostupnice medicinsko laboratorijske dijagnostike

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto prvostupnik sestrinstva na neodređeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto prvostupnik sestrinstva na određeno vrijeme

22. studeni 2019.

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz opće interne medicine

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

18. studeni 2019.

ODLUKA o odabiru pristupnice za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije

15. studeni 2019.

NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja za raad bez zasnivanja radnog odnosa – STRUČNI REFERENT/ICA – POSLOVNI TAJNIK/CA

06. studeni 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana radi stjecanja prvog radnog iskustva za zanimanje: Prvostupnik/ca sestrnstva, Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Prvostupnik/ca radiološke tehnologije, Primalja-asistentica

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Natječaj za popunu radnog mjesta medicinski tehničar – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta medicinski tehničar – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta pomoćni kuhar – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik primaljstva – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik primaljstva – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik sestrinstva – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik sestrinstva – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta radnik na informacijama, vratar, telefonist – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačica servirka – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta zdravstveno laboratorijski tehničar – određeno

04. studeni 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog radnika

22. listopad 2019.

ODLUKA o poništenju Natječaja za popunu radnog mjesta bibliotekar/arhivar

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pralje

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto pomoćni radnik na zdravstvenom odjelu

18. listopad 2019.

NATJEČAJ za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanje pripravničkog staža

10. listopad 2019.

ODLUKA o poništavanju Natječaja za radno mjesto – prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike

ODLUKA o poništavanju Natječaja za radno mjesto – spremačica/servirka

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto farmaceutskog tehničara

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto magistra farmacije

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika sestrinstva

9. listopad 2019.

ODLUKA o poništenju dijela Natječaja za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju

TESTIRANJE – natječaj za radno mjesto pralja, na određeno vrijeme

3. listopad 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara