15. studeni 2019.

NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja za raad bez zasnivanja radnog odnosa – STRUČNI REFERENT/ICA – POSLOVNI TAJNIK/CA

06. studeni 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana radi stjecanja prvog radnog iskustva za zanimanje: Prvostupnik/ca sestrnstva, Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Prvostupnik/ca radiološke tehnologije, Primalja-asistentica

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Natječaj za popunu radnog mjesta medicinski tehničar – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta medicinski tehničar – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta pomoćni kuhar – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik primaljstva – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik primaljstva – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik sestrinstva – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta prvostupnik sestrinstva – određeno

Natječaj za popunu radnog mjesta radnik na informacijama, vratar, telefonist – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačica servirka – neodređeno

Natječaj za popunu radnog mjesta zdravstveno laboratorijski tehničar – određeno

04. studeni 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog radnika

22. listopad 2019.

ODLUKA o poništenju Natječaja za popunu radnog mjesta bibliotekar/arhivar

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pralje

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto pomoćni radnik na zdravstvenom odjelu

18. listopad 2019.

NATJEČAJ za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanje pripravničkog staža

10. listopad 2019.

ODLUKA o poništavanju Natječaja za radno mjesto – prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike

ODLUKA o poništavanju Natječaja za radno mjesto – spremačica/servirka

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto farmaceutskog tehničara

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto magistra farmacije

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika sestrinstva

9. listopad 2019.

ODLUKA o poništenju dijela Natječaja za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju

TESTIRANJE – natječaj za radno mjesto pralja, na određeno vrijeme

3. listopad 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara

26. rujan 2019.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto farmaceutskog tehničara na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike

24. rujan 2019.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto medicinska sestra na neodređeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto medicinska sestra na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto prvostipnice sestrinstva na neodređeno vrijeme

20. rujan 2019.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvijet probnog rada BIBLIOTEKAR-ARHIVAR

12. rujan 2019.

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije

06. rujan 2019.

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto farmaceutski tehničar

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto magistar farmacije

Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinski tehničar

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto medicinski tehničar

Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni radnik na zdravstvenom odjelu

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto pralja

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik primaljstva

Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik sestrinstva

Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik sestrinstva

Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica/servirka

05. rujan 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog radnika na zdravstvenom odjelu

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto referenta za ekonomsko-financijske poslove

02. rujan 2019.

ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz otorinolaringologije

27. kolovoz 2019.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika na zdravstvenom odjelu na određeno vrijeme

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto referenta za ekonomsko-financijske poslove na određeno vrijeme

12. kolovoz 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto MEDICINSKE SESTRE / TEHNIČARA

06. kolovoz 2019.

RAZGOVOR s kandidatima – natječaj za radno mjesto MEDICINSKE SESTRE / TEHNIČARA na određeno vrijeme

02. kolovoz 2019.

ODLUKA o izboru kandata za radno mjesto prvostupnice sestrinstva

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto spremačice – servirke

31. srpanj 2019.

NATJEČAJ za prijam pristupnika/ca i upućivanje na specijalizaciju

22. srpanj 2019.

Djelomično poništavanje natječaja – medicinski tehničar/sestra

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre/tehničara

16. srpanj 2019.

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutnih radnica – MEDICINSKI TEHNIČAR/SESTRA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutnih radnica – POMOĆNI RADNIK NA ZDRAVSTVENOM ODJELU

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutnih radnica – REFERENT ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice – ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA

11. srpanj 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto fizioterapeutski tehničkar

10. srpanj 2019.

ODLUKA  o djelomičnom obustavljanju postupka Natječaja za prijam pristupnika …

8. srpanj 2019.

ODLUKA O IZBORU PRISTUPNIKA za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije

3. srpanj 2019.

TESTIRANJE – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO spremačica – servirka

2. srpanj 2019.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto prvostupnica sestrinstva