Od dijagnostike u kirurškoj poliklinici radi se rektoskopija po preporuci našega kirurga. Dva dana ranije počinje prirema čija uputstva dobijete u našoj ambulanti.

Sve se ambulante nalaze se u prizemlju zgrade kirurgije. Rad sa pacijentima do 15:30h, srijedom 19:30h.