Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 8.oo – 13.oo h i  16.oo – 17.oo h.

Telefon: 044 553 272