Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 12.oo – 13.oo h.

Telefon: 044 553 214