Klub liječenih alkoholičara: srijedom u 15:oo h.

Telefon: 044 553 147