Radno vrijeme: ponedjeljkom 9:oo – 15:oo h,  jedanput mjesečno 11:oo – 17:oo h.

Za pregled se je potrebno naručiti na broj telefona 044 553 288, u vremenu 13:oo – 14:oo h.

Na pregled se čeka oko deset dana.