Radno vrijeme: 0 – 24 h

8:oo – 16:oo h u prostorijama poliklinike, a 16:oo – 08:oo h na bolničkom odjelu.