HITNA INTERNISTIČKA AMBULANTA (zgrada stare interne – prizemlje)

Telefon: 044 553 183

Rad ambulante: 0 – 24 h

U ambulantu se upućuju pacijenti sa uputnicom za hospitalizaciju (bolničko liječenje).

Dežuraju svi specijalisti insternisti i specijalizanti prema mjesečnom rasporedu.