Dana 28.11.2018. u Hotelu Panonija održano je predavanje pod nazivom “Suvremene metode liječenja onkoloških bolesnika u O.B. Sisak- multidisciplinarni pristup”. Predavači su bili  Antun Šarić, dr. med., dr.sc. Gordana Živanović- Posilović, dr.med i Marlena Ljubičić, dr.med.

Cilj predavanja bio je da se liječnike, prvenstveno LOM upozna s načinom liječenja onkoloških bolesnika koji je u skladu sa modernim smjernicama ERAS društva donesenih 2013.g., te da u O.B. Sisak djeluje multidisciplinarni tim koji čine internisti (prvenstveno gastroenterolozi), abdominalni kirurzi, radiolozi i patolog. Također je prezentirano da je O.B. Sisak jedina Županijska bolnica u kojoj se izvode intervencijski radiološki zahvati u slučaju komplikacija koje su rijetke, ali očekivane obzirom na visokorizične pacijente, a mogu značajno ugroziti pacijenta. Poslana je poruka da se vrhunska moderna medicina može raditi i u maloj sredini.

Izvještaj napisala: dr.sc. Gordana Živanović-Posilović, dr.med.