Dana 10.11.2017 g. prisustvovala sam tečaju III kategorije, što medicinska sestra treba znati o hepatitisu u organizaciji Infektološkog društva(HUMS) koji se održavao na Klinici za infektvne bolesti, Dr. Fran Mihaljević. Tečaj je bio organiziran kao niz predavanja liječnika i sestara sa temom o hepatitisu. Virusni hepatitisi zarazne su bolesti koje predstavljaju veliki javno zdravstveni problem, a kronični hepatitis B i C odgovorni su za 96% smrtnosti vezane uz virusni hepatitis zbog tihog razvoja ciroze i hepatocelularnog karcinoma. SZO obavezuje sve zemlje članice na kreiranje nacionalne strategije za prevenciju, dijagnozu i lječenje virusnog hepatitusa. Hrvatska ima tradicionalno dobru zdravstvenu skrb za oboljele od virusnog hepatitisa, uvedeno je cijepljenje protiv hepatitisa B, 1999 g. a od 2015 g. na osnovnoj listi HZZ0-a dostupni su suvremeni direktno djelujuči antivirusni lijekovi za oboljele od hepatitisa C. Stoga je naglasak u nacionalnom planu usmjeren na edukaciju opće populacije ali i zdravstvenih radnika u svrhu pravovremenog otkrivanju zaraženih a najveću ulogu imaju liječnici i med. sestre u primarnoj zdr. zaštiti koji su u prvom kontaktu s oboljelima te ih trebaju uputiti na testiranje te ih pravovremeno uključiti u zdravstvenu skrb. Lječenje bolesnika od virusnog hepatitisa je dug i skup proces, iziskuje veliku angažiranost bolesnika, njegove obitelji i med. osoblja. U motivaciji, edukaciji i pružanju podrške ovim bolesnicima ima veliku ulogu medicinska sestra koja svojim znanjem i iskustvom pruža podršku bolesniku, njegovoj obitelji te potiče bolesnika na individualnu edukaciju o samoprimjeni lijeka. Dobra komunikacija, empatija, strpljenje, povjerenje te lako dostupna zdr. skrb pridonose poboljšanju kvalitete života oboljelih i prolazak kroz proces liječenja. Zdravstveni su djelatnici tijekom obavljanja svojih dužnosti u povećanom riziku od hepatitisa B i C zato je 1995. g. donesena odluka da se zdr. djelatnici obvezatno cijepe protiv hepatitisa B. Nakon ekspozicije hepatitisom C zdr. radnik se treba testirati neposredno nakon ubodnog incidenta i nakon 4-6 mjeseci. Oboljeli zdr. djelatnici imaju prednost u liječenju kroničnog hepatitisa C. Nacionalna kampanja “Sve o hepatitisu,, provodi se preventivnim porukama, spotovima, letcima a u središte stavlja mobilnu aplikaciju čiji je cilj dosegnuti što veći broj osoba da preuzmu aplikaciju i informiraju se i preuzmu odgovarajuće korake sukladne prepoznatim rizičnim čimbenicima.

Mirjana Dvorneković bacc. med. techn.