Vijesti

Raspored rada ambulanti

Popis rada ambulanti kontinuirano će se ažurirati u nadolazećim danima. Sve informacije biti će dostupne na stranicama Opće bolnice ‘Dr. Ivo Pedišić’ Sisak.

Napomena: 

Za sve preglede, koji nisu obavljeni u prethodnom periodu, pacijenti će biti pravovremeno kontaktirani u vezi određivanja novog termina i mjesta pregleda. 

Pri daljnjem upućivanju pacijenata u navedene ambulante nužno je pridržavati se navedenih informacija i uputa kako bi osigurali nesmetano pružanje zdravstvene skrbi građanima u potrebi, a u skladu s raspoloživim kapacitetima.

POPIS AMBULANTI I RADNO VRIJEME:

Psihijatrijske ambulante
Psihijatrijske ambulante rade svakog radnog dana, u službi je i psiholog.
Pacijenti se za pregled psihijatra mogu javiti direktno na šalter (044) 553-213 i zatražiti pregled u ambulanti i putem telefona dobiti upute.
Psihološka pomoć može se dobiti na (044) 553-373 te dogovoriti razgovor s psihologom. 

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lokaciji Sisak
Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na lokaciji Sisak je u funkciji i svi pacijenti koji su započeli ciklus fizikalne terapije u ispostavi Petrinja mogu kontaktirati glavnu fizioterapeutkinju Renatu Nenadić na broj (044) 811-634 radi dogovora o nastavku terapije u Sisku. Sukladno novonastalim uvjetima, svakodnevno se provode pregledi specijalista i fizikalna terapija.

 

SLUŽBA ZA KIRURGIJU

Napomena za naručivanje

 • naručivanje pacijenata u ambulante Službe za kirurgiju vrši se putem Jedinice za centralno naručivanje na mail cnp@obs.hr  
 • za ambulante kod kojih nije potrebno naručivanje stoji napomena da je prijem pacijenata slobodan


Hitna kirurška ambulanta:
0-24 h

 • slobodan prijem pacijenata

Ambulanta za plastičnu kirurgiju: utorak 8,00 – 16,00 h, petak 9,00 – 12,00 h
Opća kirurška i abdominalna ambulanta:

ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,00 – 16,00 h,

srijeda 12,00 – 20,00 h

 • slobodan prijem pacijenata

Dječja kirurška ambulanta: ponedjeljak i petak 8,00 – 16,00 h,
srijeda 12,00 – 18,00 h

 • slobodan prijem pacijenata

Vaskularna ambulanta: utorak i četvrtak 8,00 – 16,00 h

Naručivanje: cnp@obs.hr

Napomena:pacijentima koji ne moraju prioritetno obavljati pregled u ambulanti omogućuje se rad i komunikacija putem e-maila vaskularna.ambulanta@obs.hr i to za:

   • pacijentima koji ne moraju prioritetno obavljati pregled u ambulanti omogućuje se rad i komunikacija putem e-maila
   • doznake za ortopedska pomagala: temeljem dostavljene A2 uputnice realizirat će se doznake za ortopedska pomagala, a koja se može podići na šalteru Hitne kirurške ambulante dan poslije redovnog rada ambulante
   • preporuka za obloge, putem navedenog e-maila, može se realizirati uz predočenje slike rane i A5 uputnice

Traumatološka ambulanta: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,00 – 16,00 h
srijeda 12,00 – 20,00 h

 • slobodan prijem pacijenata

Ambulanta za dojke: ponedjeljak, utorak, četvrtak 9,00 – 11,00 h
Proktološka ambulanta: ponedjeljak i četvrtak 9,00 – 11,00 h
Ortopedska ambulanta: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 8,00 – 16,00 h,
srijeda 12,00 – 18,00 h
Dječja ortopedska ambulanta; utorak 8,00 – 16,00 h
Ortopedska ambulanta bebe – UZV kukova: srijeda 8,00 – 12,00 h
Urološka ambulanta: ponedjeljak – petak 8,00 – 16,00 h

 

 

SLUŽBA ZA INTERNE BOLESTI 

Hitna internistička ambulanta: 0-24 (lokacija: prizemlje zgrade ginekologije)

Kontakt: 044/553-183

Administrator na šalteru Ginekologija: 044/553-248

Administrator Službe za interne bolesti i mlađi dežurni: 044/553-271

 

Ambulante službe za interne bolesti:

Niže navedene internističke ambulante nalaze se u prizemlju zgrade kirurgije – prva ambulanta desno (preko puta hitne kirurške ambulante)

Kardiološka ambulanta: trenutno radi u Zgradi kirurgije (kirurška poliklinika – prva ambulanta desno broj 25). U tijeku je opremanje kontejnera kraj donje porte (isti će biti stavljen u funkciju  od 22.2.2021). 

Radno vrijeme: pon – čet od 14,00 – 20,00 h
Kontakt: 044/553 255 (očekuje se aktivacija linije)

 

Kardiološka dijagnostika – kirurška poliklinika – prva ambulanta desno (broj 25).

Svaki dan po rasporedu: HOLTER EKG (postavljanje i skidanje aparata od 8:00 – 9:30 h); UZV srca od 10:00 -16:00 h; EKG od 9:00 -15:00 h.

Ergometrija se ne radi zbog nedostatka prostora i oštećenja aparata (do preseljenja u novu zgradu). 

Kontakt: 044/553 184  (linija je aktivna)

EKG ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8-12h  uz Zgradi Jodnog lječilišta.

Kontakt: 091 2183 901

 

Gastroenterološka ambulanta
(kontejner kraj donje porte, rad po rasporedu od prije potresa). 

Kontakt: 044/553-267 (očekuje se aktivacija broja). 

Za informacije zvati od 8:00 – 9:00 h.

ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA (gastroskopija i kolonoskopija) u ovom trenutku ne postoji stalan prostor za odrađivanje s centralnog naručivanja. Rade se hitne endoskopije, žurne i brze indikacija na izmještenim radilištima Kirurgije u Sisku i Bolnice Popovača. 

 

Ambulanta za dijabetes i endokrinologiju: 

Kontakt: 044/553 225.

Za informacije zvati od 12:00 – 13:00 h svaki dan po rasporedu od prije potresa u zgradi Kirurgije – Ortopedska ambulanta.

 

Nefrološka ambulanta:
(u zgradi Jodnog lječilišta po rasporedu (telefonske obavijesti). Očekuje se  premještanje u prostor centralnog paviljona za 2 – 4 tjedna (između 1.3. i 15.3.2021.).

 

Opća internistička ambulanta:
(jednom tjedno – petak 8:00 – 16:00 h, po potrebi češće, lokacija Jodno liječilište)
Kontakt: 091 2183 901.

 

Hematološka ambulatna: 
Svaki četvrtak od 8:00 – 16:00 h, u  zgradi  Jodnog lječilišta. 

Kontakt: 091 2183 901

 

Onkološka ambulanta

(2 puta mjesečno ponedjeljkom u zgradi Jodnog lječilišta).

Kontakt: 091 2183 901.

 

Od 18.01. PULMOLOŠKI ODJEL u Petrinji (bez dugotrajnog i palijativnog liječenja).

Naporima zaposlenika na čelu s dr. Stjepanović Gordanom i uz pomoć donatora  iz Karlovačke županije preuređen je prostor restorana i dva kontejnera.

Unutar odjela su svakodnevni rad započele pulmološka ambulanta s dijagnostikom i opća internistička ambulanta, stacionarni dio – pulmologija (dvije sobe sa 7 kreveta u svakoj).

Kontakt: 091 2014 000.

 

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Hitna ginekološka ambulanta:0-24
Ambulanta za fetalnu medicinu (trudnička ambulanta): ponedjeljak- petak od 8,00 – 16,00 h
Ginekološka ambulanta: ponedjeljak – petak od 8,00 – 16,00 h
Ambulanta za UZV: ponedjeljak – petak od 8,00 – 16,00 h
Kontakti:
Rodilište: 044/553-258
Rađaona: 044/553-103
Poliklinika (za naručivanje): 044/553-248
– od 18.01. uspostavljen je redoviti ginekološki operativni program

 

ODJEL ZA NEUROLOGIJU

Hitna neurološka ambulanta:0-24

Opća neurološka ambulanta

Kontakt:  044/553-201 i 044/553-131

 

ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU

Hitna oftalmološka ambulanta:0-24
Opća ambulanta: ponedjeljak- petak od 8,00 – 16,00 h
Hitna oftalmološka ambulanta: svaki dan 0-24
UZV: utorkom 12,30-15,30 sati
Pacijenti se naručuju putem maila preko liječnika obiteljske medicine na mail: oftalmologija@obs.hr ili na telefon 044/553-203

 

ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU
Lokacija: Zgrada Kirurgije – 2. kat

ORL poliklinika
Lokacija: Zgrada “Marlesica” (nasuprot Oftalmološke poliklinike)
Kontakt: 044/553-287
Usluge:

 •  opća otorinolaringološka ambulanta
 •  tonska audiometrija (ispitivanje sluha) – narudžba isključivo nakon prvog pregleda
 •  timpanometrija
 •  endoskopija

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, srijeda, petak – od 8:00 do 16.00 h (PAUZA: 11:00 – 11:30)
Četvrtak – od 13:00 do 21:00 h (PAUZA: 16:30 – 17:00)

Hitna ORL ambulanta
Svaki dan od 00:00 – 24:00 h
Za pregled u ambulanti može se naručiti kod nadležnog liječnika, putem e-maila ili centralnog naručivanja (044/553-344)


AMBULANTA ZA ORALNU KIRURGIJU
Lokacija: Zgrada Kirurgije – Podrum
Kontakt: 044/553-295
Radno vrijeme:
Niko Krakar, dr. med. dent. – Parni datumi 07:00 – 15:00 h, neparni datumi 15:00 – 21:00 h
Sanja Matić, dr. med. dent. – Parni datumi 15:00 – 21:00 h , neparni datumi 07:00 – 15:00 h

LOGOPEDSKE AMBULANTE
Kontakt:
Lokacija Petrinja – Specijalna bolnica za kronične bolesti Petrinja – 044/527-947
Lokacija Jodno lječilište Sisak – 044/811-664
Radno vrijeme:
Lokacija Petrinja
Martina Boltužić Dževerlija, prof. logopedije – ponedjeljak, utorak, petak 07:00 – 15:00 h
– srijeda, četvrtak 12:00 – 20:00 h

Lokacija Jodno lječilište
Natalija Vidović Šeremet, prof. logopedije – parni datumi 07:00 – 15:00 h, neparni datumi 13:00 – 21:00 h
Ilijana Tepšić, mag. logopedije – parni datumi 13-00 – 21:00 h, neparni datumi 07:00 – 15:00 h

Kontakti:
Voditelj Odjela za otorinolaringologiju i oralnu kirugiju:
Milorad Galić, dr.med.
Glavna sestra Odjela za otorinolaringologiju i oralnu kirugiju :
Ivana Jovev, dipl.med.tech.
Tel: 044/553-293
Administrator:
Danijela Ciglenečki
Tel: 044/553-158

Informacije i konzultacije o stanju bolničkih pacijenta Odjela za otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju mogu se dobiti svakim danom na broj telefona: 044/553-291

 

ODJEL ZA RADIOLOGIJU
– sve dijagnostičke procedure redovito se provode

 

ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
– uspostavljen je redovan rad
– radno vrijeme ponedjeljak – petak od 7,00 – 15,00 h
– vađenje krvi 7,00 – 11,00 h
Kontakt: 044/553-168

 

ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU

Ambulanta za liječenje boli

Lokacija: Zgrada Kirurgije – prizemlje (soba br.10).
Narudžbe se vrše preko Centralnog naručivanja (553-344)

Radno vrijeme: utorak i petak 15-20h

Preoperativna ambulanta

Lokacija: Zgrada Kirurgije – prizemlje (soba br.10).
Narudžbe se vrše preko Centralnog naručivanja (553-344)

Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak 15-20h

 

ODJEL ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU
Ambulanta: ponedjeljak – petak 8,00-13,00 h
Kontakt: 0912183946

 

ODJEL ZA PEDIJATRIJU
Hitna pedijatrijska ambulanta: 0-24 h
Kontakt: 044/553-109

Pedijatrijska alergološka ambulanta: ponedjeljak 9,00-14,00 h 

 • pacijenti se primaju prema postojećoj Centralnoj listi narudžbi
 • u slučaju hitnosti obavljanja pregleda u pedijatrijskoj alergološkoj ambulanti, a u nedostatku mjesta na Centralnoj listi narudžbi u realnom vremenu, predbilježbe se primaju na mail: pedijatrija@obs.hr 

Pedijatrijska kardiološka ambulanta: srijeda 9,00-14,00 h

 • pacijenti se primaju prema postojećoj Centralnoj listi narudžbi

EEG:  ponedjeljak 15,00-18,00 h

utorak 7,30-13,00 h

srijeda 15,00-18,00 h

četvrtak 7,30-13,00 h

petak 7,30-13,00 h

 

Neuropedijatrijska ambulanta se održava 2x mjesečno.

 • predbilježba se vrši ponedjeljkom i srijedom od 9,00-14,00 h na tel: 044/553-213
 • termin pregleda javljat će se naknadno obzirom da subspecijalist neuropedijatrije dolazi iz vanjske suradne ustanove (dr. Dolores Petrović)

 

ODJEL ZA INFEKTIVNE BOLESTI

Hitna infektološka ambulanta: 0-24
Kontakt: 044/553-100
Napomena: Centrala spaja na hitnu infektološku ambulantu

 

ODJEL ZA PULMOLOGIJU I PRODUŽENO LIJEČENJE S PALIJATIVNOM SKRBI

Lokacija Petrinja

Pulmološki odjel: Osiguran je i stacionarni dio s 14 kreveta (7 muških i 7 ženskih). 

Pulmološka ambulanta: Ponedjeljak-petak 8,00-20,00 h

Internistička ambulanta: Ponedjeljak-petak 8,00-20,00 h

 • naručivanje u ambulante vrši se putem Jedinice za centralno naručivanje na mail cnp@obs.hr .

Napomena: osobne stvari pacijenata premještenih nakon potresa s Odjela za pulmologiju i produženo liječenje s palijativnom skrbi, iz Petrinje u druge bolnice, zbrinute su i pripremljene za preuzimanje. Kontakt osoba za preuzimanje osobnih stvari pacijenata je gđa. Antoniela Babić 091/201-4000.

 

ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

– sve dijagnostičke procedure redovito se provode
vađenje krvi: ponedjeljak – petak 7,00 – 9,30 h

One thought on “Raspored rada ambulanti

Comments are closed.