Vijesti

Ključne zgrade Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak vraćaju se u funkciju

Sisak, 4. siječnja – Ključne zgrade ginekologije, kirurgije, oftalmologije, dijalize i poliklinike Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak vraćaju se u funkciju nakon pozitivnih preliminarnih procjena oštećenja stanja zgrada. Ravnatelj bolnice mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med. istaknuo je kako će bolnica kontinuirano i odgovorno osiguravati zdravstvenu skrb građanima. – Učinkovitim angažmanom naših djelatnika brzo smo uspostavili internističku, kiruršku, infektološku, pedijatrijsku, neurološku i ginekološku osnovnu službu za prijem hitnih stanja svih dobnih skupina.

Opservacija te produljen nadzor pacijenata u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” Sisak vršit će se u bolničkim šatorima s adekvatnom medicinskom premom, grijanjem i ventilacijom. Bit će dostupne usluge laboratorija, dijalize te radiologije, a osigurana je i dovoljna količina lijekova za sva zdravstvena stanja u bolničkoj ljekarni. U suradnji s lokalnim domom za umirovljenike
organizira se pripremanje bolničkih obroka, kao i obroka za zdravstvene djelatnike. Prethodnih dana obroci su bili pripremani u suradnji s lokalnim obrtnicima. – Uprava bolnice aktivno radi i na ponovnoj uspostavi svih tehničkih službi. U smanjenom opsegu radit će ekonomska i pravna služba bolnice, no to neće utjecati na regularno poslovanje, napomenuo je Dujmenović.

Osigurano zbrinjavanje COVID-19 pacijenata
Pacijenti sa sumnjom na COVID-19 pregledavat će se u hitnoj infektološkoj ambulanti. Oni pacijenti kojima će biti nužna hospitalizacija smještat će se u zagrebačku KB Dubrava i u stacionar Arena Zagreb, dok će se pacijenti s lakšim stanjem upućivati na kućno liječenje.


Razvoj u fokusu sisačke bolnice
Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” rad će usmjeriti na dovršetak postojećih investicija i osiguravanje učinkovite i pravovremene medicinske skrbi. Posljedice potresa rješavat će se građevinskim investicijama, nabavkom suvremene medicinske opreme i održivim rješenjima te nastavkom stručnog usavršavanja djelatnika. – Bez obzira na situaciju, nužno je nastaviti raditi na razvoju bolnice kako posljedice potresa ne bi dovele do pada kvalitete zdravstvene zaštite građana. Vjerujemo da ćemo u narednom periodu osigurati dodatnu potporu, istaknuo je Dujmenović.

Zgrada stare interne i upravna zgrada u Sisku te bolnički objekti u Petrinji pretrpjeli su teža oštećenja i trenutačno nisu sigurni za boravak zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

Uprava bolnice zahvaljuje svim djelatnicima, pacijentima, građanima, volonterima i donatorima na nesebičnoj pomoći i iskazanom razumijevanju.