RADNA VREMENA AMBULANTI

Anesteziološka ambulanta (ambulanta za prijeanestezijsko ocjenjivanje) od 01.04.2017. godine smještena je u podrumu zgrade kirurgije pokraj Hitne kirurške ambulante.

Od 25.02.2019. godine ambulanta radi:
Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 i 30 h do 15 i 30 h.
Srijedom od 12 h do 18 h.
Pauza je od 11 do 11,30 h. tj. od 15 do 15,30 u poslijepodnevnom terminu.

Pacijenti se naručuju.

Uputnice se primaju kao i do sada u jutarnjem terminu do 14.00 sati, a u poslijepodnevnom do 17.00 sati.

Ambulanta za liječenje boli radi ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 – 16 h, a srijedom od 11 – 19 h.
Telefonski broj ambulante je 044 553 133.

Ambulanta za liječenje boli nalazi se u podrumu zgrade ginekologije (ulaz preko puta odjela psihijatrije).

Za obavljanje pregleda u anesteziološkoj ambulanti kao i obavljanje pregleda u ambulanti za liječenje boli potrebno je naručiti se preko centralnog naručivanja.
Djeca i invalidi imaju prednost,ali ih je potrebno naručiti.

Ne naručuju se bolesnici sa postavljenom sumnjom ili dokazanom malignom bolesti koji se spremaju za elektivni operativni zahvat.

Telefon 044 553-344.