Voditelja odjela:
v.d. Nina Tafra, dr. med. – spec. psihijatar

Glavna sestra:
Milka Išek, dipl.med. techn.

LIJEČNICI NA ODJELU (abecednim redom):
Helena Blečić-Bifflin, dr. med. – spec. psihijatar
Ines Gverić-Korkut, dr. med. – spec. psihijatar
mr. sc. Milena Peša-Morožin, dr. med. – spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Nina Tafra, dr. med. – spec. psihijatar

VANJSKI SURADNICI:
Anto Krešo, dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist za alkoholizam i druge ovisnosti (NPB “Dr. Ivan Barbot”, Popovača) ambulanta 2 puta mjesečno

Djelatnici koji još sudjeluju u procesu liječenja:

Dragica Treursić – Uljanić, psiholog
Josipa Šarić, psiholog
Danijela Valentić, mag. socijalnog rada
Snježana Pintarić, mag. socijalnog rada

Telefon za informacije: 044 553 213

Od 01.10.1994. godine djeluje odjel za Psihijatriju kao samostalna jedinica.

Radno vrijeme: 8:oo – 20:oo

Lokacija: dispanzer

Telefon za narudžbe: 044 553 213

S obzirom da se na Odjelu liječi sva populacija, od djece do starijih osoba, zastupljene su sve psihijatrijske bolesti i poremećaji. Za terapiju i dijagnostiku djece imamo i primjerenu prostoriju – IGRAONICU koja je namještena adekvatnim namještajem i pomagalima primjereno dječjoj dobi. Kod djece je zamjetan porast razvojnih poremećaja koji zahtjevaju tretman psihijatra i psihologa. Pomoć trebaju i roditelji sa teško bolesnom djecom, neurorizičnom i retardiranom djecom. Od metoda liječenja koristimo farmakoterapiju i psihoterapiju. Teške duševne bolesti su uvijek prisutne i zastuplje su u kontinuiranim broju, jer često ne ovise o vanjskim uvjetima života, ali ih teški uvjeti života mogu isprovocirati.