Voditelj jedinice
Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

Djelatnici jedinice
Nevenka Radišić, dipl. med. sestra, stručni suradnik za kvalitetu
Marina Šimunić, dipl. med. sestra, stručni suradnik za kvalitetu
Gordana Jurić, dipl. med. sestra, sestra za edukaciju

Telefon: 044 553 325
Faks: 044 553 125
E-mail: jzk@obs.hr

POVIJEST USTROJSTVENE JEDINICE
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite osnovana je 8.06.2011. godine, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („N.N.“ br. 107/2007) kojim  se utvrđuje obaveza zdravstvene ustanove koja ima više od 40 zaposlenih radnika da ustroji posebnu Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. 

DJELATNOST JEDINICE
– prati propise iz domene poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i  socijalne skrbi, akreditacije i kategorizacije bolnice
– potiče i provodi aktivnosti na osiguranju i poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u suradnji s predstavnicima za kvalitetu svake ustrojstvene jedinice bolničke ustanove
– prikuplja, obrađuje, raspoređuje,  analizira i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite i  socijalne skrbi, o akreditaciji i kategorizaciji bolnice
– dokumentiranje provedenih zdravstvenih postupaka i analiza rezultata tih postupaka u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   
– sustavno prati i i procjenjuje obavljanje i rezultate zdravstvenih  postupaka
– planira i provodi aktivnosti za  poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i prevladavanje uočenih nedostataka u cilju ostvarivanja učinkovitosti zdravstvenih postupaka
– provodi pripreme vezano za akreditacijski postupak
– sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete
– predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
– surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu