plus minus gleich

toggle
toggle

11. Međunarodni Kongres u Šibeniku

E-mail Ispis PDF

Hrvastko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) organiziralo je 11. Međunarodni Kongres u Šibeniku, Hotel Solaris od 19. - 22.04.2018. Na Kongresu su prisustvovali i djelatnici Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu OB dr. Ivo Pedišić, Sisak, Natalija Tumpak, Emira Softić, Divna Kralj, Želimir Đurić, Adrijana Lovrić Dragičević i Dragana Aleksić. Na Kongresu smo sudjelovali sa  posterskom prezentacijom na temu: Unometer Abdo Pressure - IAP monitoring sustav za prevenciju  kompertment  sindroma. Iskustvo sudjelovanja ima veliki značaj za unapređenje rada, kako kroz predavanja tako i kroz izmjenu iskustava s kolegicama s drugih klinika, jer svi imamo zajednički interes i cilj, a to je kvalitetna skrb i briga za naše  bolesnike.

Dragana Aleksić, bacc.med.techn.
Glavna sestra Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu OB Sisak

Ažurirano Utorak, 24 Travanj 2018 07:48