plus minus gleich

toggle
toggle

Coloplast academia -edukacijski program

E-mail Ispis PDF

U suradnji sa tvrtkom Coloplast, koja je već dugi niz godina naš partner u zbrinjavanju stoma, u OB Sisak, na inicijativu Službe za kirurgiju organizirana je Coloplast Academia – edukacijski program za zdravstvene djelatnike koji se bave njegom pacijenata sa stomom. Tečaj je pohodilo oko 30 medicinskih sestara/tehničara bolnice koji su usko povezani sa tematikom. Program se održavao tijekom veljače i ožujka 2018. godine u dva modula.

1. modul - priprema pacijenta na život sa stomom (kako pacijentu koji se priprema za operaciju objasniti kirurški postupak, što je to stoma, kako izgleda stoma, te kako obilježiti mjesto za izvedbu stome). Dio modula odnosio se na oblik ljudskog tijela te stavio naglasak da je prilagodba svakom obliku tijela nužna kako bismo dobili maksimalni učinak pomagala.

2. modul - život sa stomom – uspostaviti ispravnu rutinu / kvaliteta života osoba sa stomom (problemi sa procurivanjem sadržaja, procjena peristomalne kože, mjerenje kvalitete života – Ostomy Q alat).

Svaki modul sastojao se od praktičnog dijela, tj. Radionice, te ispita znanja. Polaznici su na radionici dobili priliku postaviti stoma pomagalo na sebe, zalijepiti podložnu pločicu i vrećicu te se tako nakratko staviti u kožu pacijenta- nositelja stome. Istaknut je značaj odabira ispravnog pomagala obzirom na profil tijela, te su postavljeni ciljevi edukacije pacijenata – uspostava rutine promjene pomagala kako bi se minimalizirao i prevenirao rizik od pojave iritacije peristomalne kože, ušteda vrijednih resursa i vremena, te unaprjeđenje kvalitete života osoba koje imaju stomu. Ispitom znanja potvrdili smo do sada naučeno i još jednom ponovili što je bitno znati u svakodnevnoj njezi pacijenata sa stomom. 

Zadovoljstvo nam je reći da se bolnica dr.Ivo Pedišić unazad nekoliko godina intenzivno se posvetila poboljšanju kvalitete života ostomijskih osoba, a ovo je samo jedan korak u tom smjeru.

Izvještaj pripremile: 
Alma Pisarić bacc.med.techn.
Tanja Miodrag bacc.med.techn.

Ažurirano Srijeda, 14 Ožujak 2018 15:18