plus minus gleich

toggle
toggle

IZVJEŠĆE SA TEČAJA TRAJNE EDUKACIJE ZA MEDICINSKE SESTRE „KLINIČKA ENDOKRINOLOGIJA“

E-mail Ispis PDF

Tečaj trajne edukacije za medicinske sestre pod nazivom „KLINIČKA ENDOKRINOLOGIJA“ održan je 24.11.2017  u Zagrebu u  Zavodu  za kliničku endokrinologiju, u organizaciji KBC ZAGREB. Tečaju su prisustvovale medicinske sestre Ivana Ćurić Gaić  bacc.med.techn  i Snježana Stapar, bacc.med.techn., koje su dio endokrinološko- dijabetološkog  tima naše bolnice. Razina stručnosti  medicinske sestre uvelike ovisi o razini edukacije i postoji velika potreba za medicinskim sestrama koje su obrazovane na specijalističkim i sub specijalističkim područjima. Tako je i ovaj tečaj ponudio  program predavanja kojim je   obuhvatio  širok spektar tema iz područja endokrinologije kako bi  medicinske sestre dobile kvalitetne informacije i stekle dodatna znanja i vještine te tako mogle dati veći i bolji doprinos u rješavanju problema endokrinoloških pacijenata. Stečena znanja i vještine nastojat ćemo primjenjivati u našem svakodnevnom radu, na našim radilištima, te  poboljšati kvalitetu zbrinjavanja endokrinoloških pacijenata u našoj ustanovi.

Izvješće napisala Snježana Stapar, bacc.med.techn