plus minus gleich

toggle
toggle

Edukacijski seminar za zdravstvene djelatnike dječjih odjela i dječjih pododjela

E-mail Ispis PDF

U organizaciji Opće bolnice dr. Ivo Pedišić i udruge Društvo Naša djeca – Sisak, od 18.1.2017. do 19.1.2017. održan je edukacijski seminar za zdravstvene djelatnike dječjih odjela i dječjih pododjela  pod nazivom Za osmijeh djeteta u bolnici. Na seminaru je sudjelovao veliki broj djelatnika bolnice (medicinskih sestara i tehničara, liječnika, socijalnih radnika, psihologa), djelatnika primarne zdravstvene zaštite te volontera.

Seminar su obilježila brojna kvalitetna i edukativna predavanja. Teme  ovog dvodnevnog seminara bile su: Zakon i prava djece, Uloga medicinske sestre u prepoznavanju  i smanjivanju boli u djece, Bolničke infekcije – kako ih smanjiti, Medikamentozno liječenje boli u djece, Komunikacija zdravstvenog osoblja s djecom i roditeljima u bolnici, Multidisciplinirani pristup u dijagnostici i terapiji djece i adolescenata, Dnevna bolnica u službi prevencije hospitalizma, Uloga primarne zdravstvene zaštite u pripremi djeteta za hospitalizaciju, Konvencija UN o pravima djeteta te Slabovidnost u dječjoj dobi.  Također, ne smijemo zaboraviti spomenuti  zanimljive i poučne edukativne radionice u kojima su sudionici,  između ostalog, razmijenili iskustva te si uvelike pomogli u daljnjem radu. Do novih spoznaja doveli  su nas naši djelatnici bolnice Mateja Zlomislić, dr.med.spec. pedijatrije, Danijela Škvorc, bacc.med.techn, Snježana Pintarić, mag.soc.rada, Amalija Vaško, bacc.med.techn, Tonka Jozić Novinc, dr.med.infektolog, Mateja Marčec, dr.med.specijalizant dječ.kirurgije, Zdenka Štibrić, bacc.med.techn.,  mr.sc. Milena Peša Morožin, dr.med.spec.psihijatrije, Martina Rastovac, dr.med.specijalizant pedijatrije, Dunja Šmidt, subspecijalist dječje oftalmologije i strabologije, Dragica Treursić Uljanić, dipl. psiholog  te vanjski, ali ne i manje bitni, suradnici Anica Persoglia Petrac, dr.med.spec. pedijatrije te Renata Fridrih , prof. logoped DND – Sisak. Akcija Za osmijeh djeteta u bolnici u Hrvatskoj je pokrenuta 1999. godine s ciljem promicanja i primjene humanizacije bolničkog liječenje djece. Naša bolnica, u suradnji s Društvom Naša djeca –Sisak, u akciju se uključuje u kolovozu iste godine.  S ponosom treba naglasiti da je naša bolnica jedna od prvih u Hrvatskoj koja je dobila naziv Bolnica prijatelj djece te da ćemo se truditi održati taj naziv i raditi na tome da našim malim pacijentima što više uljepšamo boravak u bolnici, jer upravo dječji osmjeh čini najljepši dio našega dana.

Izvještaj pripremio: Alen Sadiković , med.techn

 

Ažurirano Petak, 27 Siječanj 2017 14:59