plus minus gleich

toggle
toggle

Održan tečaj trajne edukacije za sestre

E-mail Ispis PDF

Dana 04.11.2016 u KBC-u Zagreb održan je tečaj trajne edukacije za sestre. Edukacija je održana u dva bloka, endokrinološka radiona, te radionica iz dijabetesa. Endokrinološke bolesti su veoma učestale bolesti modernog doba. Kao predvodnik te grupe ističe se svima nam znan dijabetes. S porastom težine u općoj populaciji došlo je i do većeg broja oboljelih od dijabetesa u mlađoj dobi, što postaje globalni problem. Po najnovijim studijama svaka deseta osoba na svijetu pati od dijabetesa, što dovodi do velikih troškova u zdravstvu u svezi kontrole bolesti i komplikacija. Naglašena je važnost prevencije, te ranog otkrivanja bolesti.

U okvire endokrinoloških bolesti ubrajamo i hiperparatireoidizam, tj. bolest doštitnih žlijezda u kojoj dolazi do prekomjernih aktivnosti istih. Žlijezde reguliraju razinu kalcija u krvi. U slučaju poremećaja rada žlijezda, iz bilo kojeg razloga (tumora i sl.), dolazi do pojačanog lučenja kalcija u krvi i smanjenja kalcija u kostima tj. procesa demineralizacije kosti. Proces demineralizacije prisutan je i u procesu osteoporoze, koji se najčešće javlja kod žena u starijoj dobi. Može nastati kao posljedica hiperparatireoidizma, loših životnih navika (nedostatna tjelesna aktivnost, pušenje, prehrana siromašna kalcijem…) kronične bolesti (anoreksija,dijabetes..). Veliku ulogu u otkrivanju osteoporoze ima dezintometrija, neinvazivna pretraga kojom se procjenjuje gustoća kosti. Sestre kao edukatori imaju veliku ulogu u procesu prevencije osteoporoze i osteoporotskih fraktura. Potrebno je naglašavanje važnosti adekvatne prehrane, tjelesne aktivnosti, prestanak pušenja, te prestanak prekomjene konzumacije alkohola. Endokrinološke bolesti zastupljene su u velikom broju u općoj populaciji, čime se nameće potrebitost edukacije ne samo zdravstenog osoblja već i cijele zajednice.

Ivana Ćurić bacc.med.techn