plus minus gleich

toggle
toggle

45. EDTNA/ERCA International Conference (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association)

E-mail Ispis PDF

Izvještaj sa sudjelovanja na 45. konferenciji Europskog udruženja medicinskih sestara dijalize i transplantacije/Europskog udruženje medicinskih sestara/tehničara nefrologije

17. - 20. rujna 2016. godine u Valenciji je održana 45. EDTNA/ERCA. Tema konferencije je bila "Quality versus Cost Sustainable Renal Care". Na konferenciji je sudjelovalo 38 medicinskih sestara i tehničara iz cijele Hrvatske. Predstavljeni su brojni radovi i posterske prezentacije iz cijele Europe. Značajno je da se svi suočavamo sa sličnim problemima, no načini rješavanja istih, razlikuju se od države do države, ovisno naravno o ekonomskim prilikama u pojedinim dijelovima Europe. Vrijednost ovakvih konferencija leži u razmjeni iskustava, stjecanju poznanstava i ostvarivanju kontakata ,kako bi zajedničkim snagama pomicali granice izvrsnosti u sestrinstvu na Europskoj razini. Opću bolnicu "dr.I.Pedišić", Sisak  predstavljala je Nataša Graho, dipl.med.techn. sa posterskom prezentacijom na temu "Increase patient safety by taking responsibility for their treatment". Tema je bila iznimno zanimljiva članovima komisije za ocjenjivanje postera, te se razvila zanimljiva diskusija, koja je iznjedrila kvalitetne zaključke i sugestije.

Iskustvo sudjelovanja na Europskom kongresu ima veliki značaj za unapređenja rada u matičnim Ustanovama, te će tako i ovo sudjelovanje zasigurno doprinijeti uvođenju nekih novih smjernica u radu Odjela dijalize Opće bolnice "dr.I.Pedišić", Sisak. Zahvaljujem osoblju Službe za Interne bolesti - Odjela dijalize na nesebičnoj pomoći tijekom prikupljanja i obrade podataka za izradu postera, te podršci u ostvarenju cilja da jedan od manjih dijaliznih centara u RH stane uz bok kliničkim bolnicama i pokaže da se i u malim bolnicama odrađuje hvalevrijedan posao. Naravno, dio vremena odvojili smo za posjet kulturnim znamenitostima Valencije koja je uistinu prekrasna, ali o tome će više govoriti slike, nego riječi...

Izvještaj pripremila: Nataša Graho, dipl.med.techn.

Ažurirano Petak, 23 Rujan 2016 13:52