plus minus gleich

toggle
toggle

Tečaj III kategorije „Zdravstvena njega bolesnika sa stomom“

E-mail Ispis PDF

Tečaj III kategorije na temu: „Zdravstvena njega bolesnika sa stomom“; održan je u OB „dr.Ivo Pedišić“ u ožujku, travnju i svibnju ove godine. Bodovan je od strane HKMS sa 6 bodova polaznicima i 10 bodova predavačima. Tečaj je koordinirala Tanja Miodrag bacc.med.tech zajedno s kolegicama koja su svoja iskustva u svakodnevnom radu s bolesnicima iznijele u vidu stručnih i edukativnih predavanja. Kolegice koje su sudjelovale u tečaju su: Ivana Peterle Kesner bacc.med.tech., Danijela Škvorc bacc.med.tech, Marina Durbić bacc.med.tech. i Martina Grabić med.sestra. Teme tečaja obuhvatile su osnovnu tematiku same stome, sestrinske intervencije kod bolesnika sa urostomom, izazove zdravstvene njege kod problematičnih stoma ali i neophodnu psihičku pripremu pacijenata za operativni zahvat. Važan osvrt u tečaju stavljen je na sestrinsku dokumentaciju i sestrinske dijagnoze. Ovim tečajem obuhvaćena je problematika pacijenta s izvedenim intestinalnim i urostomama. Iza seta predavanja tečaj je uključivao radionicu s aktivnim sudjelovanjem prisutnih. Predstavljeni su noviteti u ostomijskim pomagalima, ali i konkretni primjeri iz prakse. Rasprava je uključivala probleme vezane za preoperativnu edukaciju i pripremu bolesnika kao i kompetencije medicinskih sestra u pojedinim segmentima pružanja skrbi za ostomijske bolesnike. Naročito aktivna rasprava bila je na tečaju na kojem su prisustvovale patronažne sestre naše županije, jer upravo su one te koje uz zdravstvenu njegu u kući nastavljanju skrb za naše pacijente. Pohvaljen je projekt slanja sestrinskih otpusnih pisama koji je vrlo koristan i omogućava bolji uvid u stanje netom otpuštenog bolesnika sestri. Uistinu samo zajedničkom suradnjom sestrinstvo možemo mijenjati na bolje a ovo je jedan od primjera zajedničke multidisciplinarne suradnje. Cilj tečaja je međusobna edukacija u svim sektorima koji sudjeluju u pružanju skrbi za naše bolesnike uz poboljšanje kvalitete skrbi. Tečaj je evaluiran pozitivno od strane  većine polaznika i s najvišom ocjenom u smislu zanimljivosti i korisnosti predavanja kao i radionice. Sudionici tečaja također smatraju kako su dobili korisne informacije koje im mogu pomoći u daljnjem radu. Od pisanih evaluacija najveće pohvale dobilo je predavanje na temu „Izazovi zdravstvene njege kod problematičnih stoma“ od kolegice Martine Grabić zbog sadržajnosti i prezentacije rada. Nekoliko kolegica navelo je potrebu za češćom edukacijom kao i potrebu za uključivanjem zdravstvene njege u kući.

Izvještaj pripremila:
Glavna sestra Odjela za opću i abdominalnu kirurgiju
Tanja Miodrag, bacc.med.tech.

Ažurirano Utorak, 07 Lipanj 2016 11:08