plus minus gleich

toggle
toggle

Izvještaj sa tečaja trajne edukacije za medicinske sestre sa temom: "Dijebetičko stopalo"

E-mail Ispis PDF

Tečaj trajne edukacije za med.sestre održavao se 13.05.2016. u Zagrebu u KB „MERKUR“, u organizaciji SK „ VUK VRHOVAC“. Tema edukacije bila je „DIJABETIČKO STOPALO.“ Tečaju su iz naše Ustanove među prvima u RH  prisustvovale sestre Ćurić Ivana, bacc.med.techn, Martina Vinković i Snježana Stapar, bacc.med.techn. Dijabetičko stopalo je jedna od najtežih kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Program predavanja  na ovom tečaju obuhvatio je širok spektar tema vezanih za dijabetičko stopalo kako bi sve medicinske sestre i drugi med.profesionalci dobili kvalitetne informacije i stekli potrebna znanja te tako mogli dati doprinos u rješavanju  problema pacijenata sa dijabetičkim stopalom. U RH je potrebno unaprijediti brigu o stopalima i otvoriti mrežu Ambulanti za dijabetičko stopalo. Ponosni smo naglasiti kako je i naša bolnica na pragu otvaranja jedne takve ambulante te ćemo stečena znanja i vještine moći  primjeniti u svakodnevnom radu i dati svoj doprinos u brizi za stopala oboljelih od šećerne bolesti.

Izvještaj napisala Snježana Stapar, bacc.med.techn.