plus minus gleich

toggle
toggle

Izvještaj sa stručnog skupa „Suvremeni pristup zdravstvenoj skrbi bolesnika sa dijabetičkim stopalom“

E-mail Ispis PDF

U organizaciji Opća bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak, HLZ-a podružnice Sisak i HKMS-a podružnice Sisak 17.05.2016. sa početkom u 19:00 u hotelu „Panonija“ Sisak održan je stručni skup pod nazivom „Suvremeni pristup zdravstvenoj skrbi bolesnika sa dijabetičkim stopalom“. Predavanja su održali - dr. Sonja Slošić-Weiss, spec.internist, endokrinolog i dijabetolog, dr. Ana Jović, spec. kirurg, mr.sc. Jelena Jurić, spec. kirurg i Snježana Stapar, bacc.med.tech. Skupu su prisustvovali liječnici i medicinske sestre naše županije. Na skupu su kroz niz edukativnih i vrlo kvalitetnih predavanja prikazani suvremeni pristupi u zbrinjavanju bolesnika sa dijabetičkim stopalom, te je najavljeno osnivanje ambulante za dijabetičko stopalu u našoj Ustanovi na što smo vrlo ponosni. Prva takva ambulanta u RH započela je sa radom u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac u kolovozu 2015. godine. Djelatnici naše Ustanove prošli su među prvima edukaciju u navedenoj klinici i stekli potrebna znanja i vještine kako bi stečena znanja primjenili u svakodnevnom radu. Ponosni smo na entuzijazam naših liječnika i medicinskih sestara koji pokazuju da timskim radom i izvrsnom suradnjom spremno odgavaramo na izazove 21. stoljeća koje zdravstveni sustav stavlja pred zdravstvene profesionalce.

Izvještaj pripremila: Nataša Graho, dipl.med.techn.

Ažurirano Četvrtak, 19 Svibanj 2016 11:53