plus minus gleich

toggle
toggle

Izvještaj sa predavanja „Konzervativno liječenje kostoloma“

E-mail Ispis PDF

Dana  12.04.2016. u našoj ustanovi održano je predavanje „Konzervativno liječenje kostoloma“ na kojoj su  sudjelovale medicinske sestre i tehničari  Kirurške poliklinike. Održao ga je Mario Škalic, med.teh., predsjednik Stručnog društva medicinskih tehničara-gipsera koji je i jedini licencirani gipser u Hrvatskoj, a svoje znanje i vještine  stekao je u Norveškoj, zaposlen je u Klinici za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj. Udruga gipsera je ujedno u obilasku svih bolnica u Hrvatskoj radi edukacije i unapređivanja vještina u ovom području sa ciljem standardiziranja postupaka u imobilzaciji na području cijele Hrvatske, a naša ustanova je imala čast biti druga u nizu.

Nakon korisnog predavanja održana je radionica u kojoj smo uvježbavali osnovne imobilizacijske tehnike sadrenim  zavojem, aplikaciju sadrenog imobilizacijskog materijala i specijalizirane imobilizacijske tehnike sadrenim zavojem te stekli neka nova saznanja u načinu izvedbe imobilzacija i uvidjeli  da radimo dobro, te da se sve ustanove suočavaju sa sličnim izazovima. Pozvani smo da dođemo u posjet Klinici za dječje bolesti, Zagreb i edukaciju nastavimo u procesu rada gdje se stječu i najbolja praktična znanja.

Izvještaj sastavila: Ivana Peterle Kesner, bacc.med.tech.

Ažurirano Srijeda, 27 Travanj 2016 08:03