plus minus gleich

toggle
toggle

neurologija - EMG (Elektromiografija)

E-mail Ispis PDF

Pretraga je invazivna, bolna, radi se bez premedikacije i nadopunjuje se na prethodni klinički pregled. Ambulanta za EMG radi ponedjeljak - četvrtak  9:oo - 15:oo h. Nalazi se dobiju odmah nakon izvršene pretrage.

 

Posjete bolesnicima

Posjete bolesnicima su dozvoljene radnim danom od 16-17h.

Subotom, nedjeljom i blagdanom od 13-15h.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?