plus minus gleich

toggle
toggle

neurologija - evocirani potencijali

E-mail Ispis PDF

EVOCIRANI POTENCIJALI (vidni - VEP, somatosenzorni - SSEP, za n. tibijalis i n. medijanus, auditivni - AEP)

Pretraga nije invazivna, pacijent treba doći oprane kose bez laka i gela, sa sobom uzeti naočale i leće ako ih nosi i kompletnu medicinsku dokumentaciju. Pri obavljanju pretrege bolesnik nije izložen zračenju niti drugim agensima. Radno vrijeme ambulante je petkom od 8:oo - 14:oo h. Nalazi se podižu u EEG laboratoriju. Čeka se do 7 dana.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?