plus minus gleich

toggle
toggle

neurologija - doppler karotida i VB sliva uz TCD

E-mail Ispis PDF

Pretraga je neinvazivna, bolesnik nije izložen zračenju niti drugim štetnim agensima. Ambulanta radi srijedom i četvrtkom od 9:oo - 15:oo h. Nalaz se dobije odmah nakon završene pretrage.

 

Posjete bolesnicima

Od 15.01.2019. godine do daljnjeg u OB Sisak, uvodi se zabrana posjeta bolesnicima zbog eksponencijalnog rasta broja oboljelih od gripe.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?