plus minus gleich

toggle
toggle

neurologija - doppler karotida i VB sliva uz TCD

E-mail Ispis PDF

Pretraga je neinvazivna, bolesnik nije izložen zračenju niti drugim štetnim agensima. Ambulanta radi srijedom i četvrtkom od 9:oo - 15:oo h. Nalaz se dobije odmah nakon završene pretrage.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?