plus minus gleich

toggle
toggle

interni odjel - TTE transtorakalna ehokardiografija

E-mail Ispis PDF

Transtorakalna ehokardiografija (TTE) je pretraga kojom utvrđujemo morfološki izgled i funkciju srčanog mišića, zalistaka i perikarda, te ascedentne aorte. Obavlja se tako da se ispitanika skine do pojasa, te ga se polegne u ležeći položaj na lijevome boku. Potom se sondom na koju stavljamo gel traži slika srca u predviđenim pozicijama. Pretraga traje prosječno 30 minuta, a kod težih grešaka srca i do 60 minuta. Bezbolna je i nije potrebna premedikacija. OBAVEZNO je na pregled donijeti SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU!!

Ukoliko uspijemo nabaviti novi suvremeniji ehokardiografski aparat nadamo se da ćemo uskoro raditi i trensezofagealnu ehokardiografiju (TEE). Tom pretragom se može dobiti bolji uvid u morfologiju srca i procjenu težine valvularne greške što je bitno u procjeni najpovoljnijeg vremena za ev. operativni zahvat.

Također se verificiraju vegetacije manje od 3 mm koje se TTE-om ne mogu vidjeti (to je bitno u liječenju i dijagnostici endokarditisa), te trombotičke mase najčešće u aurikuli lijeve pretklijetke koje su najčešći uzrok tromboembolijskim incidentima. Ovo je bitna pretraga kojom se verificira stupanj disekcije aorte.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?