plus minus gleich

toggle
toggle

Odjel za neurologiju

E-mail Ispis PDF

V.d. Voditelj odjela:
Dunja Penavin Kolarić, dr. med.

V.d. Glavna sestra:
Dina Veseli, bacc.med.techn.

Telefon: 044 553 251

LIJEČNICI NA ODJELU (abecednim redom):
Gorupić Ana, dr. med.
Hlebar Radoslava, dr. med.
Penavin Kolarić Dunja, dr. med.
Šabanović Vidnić Nela, dr. med.
Šipuš Krešimir, dr. med.

Na odjelu se liječe bolesnici oboljeli od akutnih bolesti živčanog sustava.

Informacije o bolesnicima daju se radnim danom od 15.00 do 15.30, isključivo osobno.

Posjete bolesnicima: ponedjeljak - subota od 15.30 - 16.30. Nedjeljom i blagdanom od 14.00 - 16.00.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?