plus minus gleich

toggle
toggle

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

E-mail Ispis PDF

Voditelj odjela:
Tatjana Vrga, dr. med. - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut:
Renata Nenadić, bacc. physioth

Liječnici odjela (specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije) abecednim redom:
Katica Boček dr.med., spec. reumatolog, fizijatar-reumatolog
Tatjana Šimunić dr.med., spec. fizikalne med. i rehabilitacije, Bobath terapeut
Tatjana Vrga dr.med., spec. fizikalne med. i rehabilitacije
Jasna Jančić, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Djelatnost odjela je dijagnostika, liječenje i rehabilitacija koštano-mišićnih bolesti kod odraslih bolesnika i djece.

Rad se temelji na principima polikliničko-konzilijarnog pristupa. Odvija se kontinuirano u dvije smjene od ponedjeljka do petka, u vremenskom razdoblju od 7-21h.

Specijalistički pregledi se obavljaju svakodnevno po utvrđenom mjesečnom rasporedu u okviru sljedećih ambulanti na lokaciji ''Jodno lječilište'', Obrtnička 13 i u Petrinji, M. Gupca 2.

+ opća fizijatrijska ambulanta
+ ambulanta za rehabilitaciju vertebroloških bolesnika
+ ambulanta za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika
+ ambulanta za rehabilitaciju neuroloških bolesnika
+ ambulanta za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika
+ ambulanta za rehabilitacijudjece s neurorazvojnim smetnjama

Trijaža bolesnika za pregled vrši se na načelima suvremene medicinske rehabilitacije te se obavljaju u razdoblju od jednog dana do 30 dana.

Nakon obavljenog pregleda i indiciranja procedura fizioterapije, bolesniku se određuje termin po navedenim načelima. Fizikalna terapija se započinje po zbrinjavanju adekvatne uputnice kod liječnika obiteljske medicine, u razdoblju od prvog dana do 6 tjedana. Nakon svakog završenog ciklusa fizioterapije, obavlja se kontrolni pregled s novom uputnicom.

Telefonski broj za informacije (za pacijente) u Sisku je 044 540 813 i 044 811 635, a u Petrinji 044 815 310.

Za pregled je potrebno doći u naručenom terminu sa adekvatnom uputnicom i kompletnom prethodnom medicinskom dokumentacijom.

Pretraga je neinvazivna, nema štetnog zračenja, kratkotrajna je, a mjerenje se obavlja preko petne kosti.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?