plus minus gleich

toggle
toggle

Odjel za dermatologiju i venerologiju (KVD)

E-mail Ispis PDF

Od srpnja 2006. godine Odjel za dermatologiju i venerologiju smješten je na I katu zgrade Jodnog lječilišta, te je organiziran ambulantno - polikliničkim radom.

Radno vrijeme odjela :
ponedjeljak, utorak,  četvrtak 8.oo - 20.oo h
srijeda i petak 8.oo - 16.oo h
subotom i nedjeljom Odjel ne radi

Voditelj odjela:
Doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, dr. med. univ. mag. admin. sanit.

Glavna sestra:
Štefica Kiš, bacc.med.techn.

Liječnici na odjelu (abecednim redom):
Ivana Čulav-Košćak, dr. med.
Doc.dr.sc. Elvira Lazić Mosler, dr. med., univ.mag.admin.sanit.
Zlatko Muža, dr. med.
Mira Stambolija, dr. med.
Ivana Šeketa, dr. med., specijalizantica

Sestre na odjelu (abecednim redom):
Višnja Cavrić
Bojana Gmaz
Nada Pavušek
Lucija Pereković

Na odjelu se vrši dijagnostika i liječenje bolesnika oboljelih od bolesti kože i spolno prenosivih bolesti.

 

Posjete bolesnicima

Posjete bolesnicima su ponovo dozvoljene.

(Ponedjeljak - subota
15:oo - 17:oo sati

Nedjelja, praznik i blagdan
13:oo - 15:oo sati)

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?