plus minus gleich

toggle
toggle

Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (laboratorij)

E-mail Ispis PDF

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

VODITELJ ODJELA
Karolina Crneković, mag.med.biochem.; spec.med.biokemije

GLAVNI INŽENJER ODJELA
Marija Dedić, bacc.med.lab.dijag.

TELEFONI
Administracija: 044/553-298
Laboratorij: 044/553-300, 044/553-315
Voditelj odjela: 044/553-297

RADNO VRIJEME
7-15 h

REDOVNI LABORATORIJ
prijem pacijenata i uzorka  7-9 h (isključivo radnim danom)
izdavanje nalaza 10-19 h (isključivo radnim danom)

HITNI LABORATORIJ
0-24 h

Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu nalazi se u prizemlju zgrade pedijatrije i neruologije (ispod neurologije). Za ambulantne pacijente uzimanje uzoraka vrši se od od 7-9 sati svaki dan osim subote, nedjelje i praznika. Predbilježbi nema. Alergene radimo četvrtkom, a kalprotektin u stolici utorkom.

KATALOG PRETRAGA

Acido-bazična ravnoteža
BE (suvišak baze) - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Bikarbonati - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Kalcij, ionizirani - Kapilarna krv,serum
pCO2 (parcijalni tlak ugljičnog dioksida) - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
pH - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
pO2 (parcijalni tlak kisika) - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Saturacija kisika - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv
Ukupni CO2 (tCO2) - Arterijska krv, kapilarna krv,venska krv

Elektroliti

Anorganski fosfati – Serum
Anorganski fosfati - 24-satna mokraća
Kalcij - Serum
Kalcij - 24-satna mokraća
Kalij – Serum
Kalij - 24-satna mokraća
Kloridi - Serum, likvor
Kloridi u znoju – Znoj
Natrij - Serum
Natrij - 24-satna mokraća
Magnezij – Serum

Enzimi

Alanin-aminotransferaza (ALT) - Serum
Alkalna fosfataza (ALP) – Serum
Amilaza - Serum, punktati, mokraća
Aspartat-aminotransferaza (AST) – Serum
Gama-glutamiltransferaza (GGT) – Serum
Kreatin-kinaza (CK) – Serum
Laktat-dehidrogenaza (LD) - Serum, punktati
Lipaza - Serum

Hormoni i srodne tvari

Humani korionski gonadotropni hormon – Serum,urin
Tireotropin (TSH) – Serum
Ukupni tiroksin (T4) – Serum
Slobodni tiroksin (FT4) - Serum
Ukupni trijodtironin (T3) – Serum
Paratireoidni hormon (PTH) – Plazma
Folitropin (FSH) – Serum
Lutropin (LH) – Serum
Prolaktin (PRL) – Serum
17-ß-estradiol (E2) – Serum
Progesteron -Serum
Globulin koji veže spolne hormone (SHBG) – Serum
Dehiroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) - Serum
Ukupni testosteron – Serum
Index slobonog testosterona - Serum
Ukupni kortizol – Serum
Slobodni kortizol – Mokraća

Koagulacija

Fibrinogen – Plazma
Protrombinsko vrijeme (PV) – udjel – Plazma
Protrombinsko vrijeme INR (PV INR) – Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) – sekunda – Plazma
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme  (APTV) – omjer – Plazma
Antitrombin (AT) – Plazma
D-dimeri – Plazma

Kompletni pregled mokraće

Bilirubin (test traka) - Mokraća
Eritrociti (test traka) - Mokraća
Glukoza (test traka) - Mokraća
Ketoni (test traka) - Mokraća
Leukociti (test traka) - Mokraća
Nitriti (test traka) - Mokraća
pH - Mokraća
Pregled mokraćnog sedimenta – Mokraća
Proteini (test traka) - Mokraća
Relativna volumna masa – Mokraća
Urobilinogen (test traka) - Mokraća
Vizualni pregled mokraće - Mokraća

Kompletna krvna slika

Bazofilni granulociti - Puna krv
Eozinofilni granulociti - Puna krv
Eritrociti - Puna krv
Hematokrit - Puna krv
Hemoglobin - Puna krv
Leukociti - Puna krv
Limfociti - Puna krv
MCH - Puna krv
MCHC - Puna krv
MCV - Puna krv
Monociti - Puna krv
Segmentirani neutrofilni granulociti - Puna krv
Trombociti - Puna krv

Lijekovi, toksikologija

Digoksin – Serum
Etanol – Serum

Lipidi i lipoproteini

Kolesterol – Serum
Kolesterol, HDL - Serum
Kolesterol, LDL - Serum
Trigliceridi – Serum

Metaboliti i supstrati

Amonijak - Plazma
Bilirubin, konjugirani – Serum
Bilirubin, nekonjugirani – Serum
Bilirubin, ukupni – Serum
Glukoza-Serum, plazma, punktati ,likvor
Glukoza postprandijalno - Plazma
Hemoglobin A1c - Puna krv
Klirens kreatinina - Serum/plazma i 24-satna mokraća
eGFR CKD-EPI - Serum
Kreatinin – Serum
Laktat - Plazma, likvor
Test oralne podnošljivosti glukoze (oGTT) - Plazma
Urat – Serum
Urat - 24-satna mokraća
Ureja – Serum
Ureja - 24-satna mokraća

Metabolizam željeza

TIBC – Serum
UIBC – Serum
Željezo – Serum

Ostale hematološke pretrage

Krvne stanice u ascitesu – Ascites
Krvne stanice u dijalizatu / punktatu - Punktat
Retikulociti - Puna krv

Pretrage tjelesnih izlučevina

Okultno krvarenje – Stolica
Kalprotektin - Stolica
Stolica na probavljivost - Stolica

Proteini

Albumin - Serum, plazma, punktati
C-reaktivni protein (CRP) - Serum, plazma
Elektroforeza serumskih proteina - Serum
Feritin - Serum
Prokalcitonin – Serum
Proteini, ukupni - Serum, punktati
Proteini, ukupni – Mokraća,likvor
Troponin I – Serum

Rutinske pretrage likvora

Eritrociti u likvoru - Likvor
Stanice u likvoru (sve stanice osim eritrocita) – Likvor
Vrsta stanica u likvoru - Likvor
Izgled,boja – Likvor

Sedimentacija eritrocita


Sedimentacija eritrocita - modifikacija metode po Westergrenu - Puna krv

Specifični proteini

Albumin - Porcija mokraće, 24-satna mokraća
Omjer albumin/kreatinin – porcija mokraće
Omjer protein/kreatinin-porcija mokraće
Imunoglobulin A (IgA) – Serum
Imunoglobulin G (IgG) – Serum
Imunoglobulin M (IgM) – Serum

Sredstva ovisnosti – pretraživanje

Pretraživanje mokraće na sredstva ovisnosti - Mokraća

Imunologija

Antitijela na cikličke citrulinirane peptide (anti-CCP) – Serum
Antitijela protiv tireoglobulina (anti-TG) – Serum
Antitijela protiv tireoidne peroksidaze (anti-TPO) – Serum
Reumatoidni faktor (RF) – Serum

Tumorski biljezi

Alfa-fetoprotein (AFP) – Serum
CA 125 – Serum
CA 15-3 - Serum
CA 19-9 – Serum
CYFRA 21-1 - serum
Karcinoembrionalni antigen (CEA) – Serum
PSA, ukupni – Serum
Slobodni PSA - Serum
Index PSA

Vitamini

Vitamin D-serum

Alergeni

Ukupni IgE – Serum
Specifični IgE – Serum
f1- BJELANJAK
f2- MLIJEKO
f13- KIKIRIKI
f79- GLUTEN
f4- BRAŠNO
e1- MAČJE DLAKE
e5- PSEĆE DLAKE
i1- PČELA
i75- STRŠLJEN
c1- PENICILLOYL G (BENZYL PENICILLOYL)
c2- PENICILLOYL V (PHENOXYMETHYL PENICILLOYL)
t3- BREZA
t4- LJEŠNJAK
t7- BIJELI HRAST
g3- DAKTILIS GLOMERATA (trava rđobrada)
gx3- POLEN TRAVA
tx9- POLEN DRVETA
d1- GRINJE
d2- KUĆNA PRAŠINA
w1- AMBROZIJA
wx3- PELUD KOROVA
w6- DIVLJI PELIN
f256- ORAH
ex72- PERJE (papiga, kanarinac)
g1- ZELENA TRAVA
ECP (eozinofilni kationski protein)-serum
fx71 PERJE (guska,kokoš,pura,patka)-serum


PREUZMITE KOMPLETNE UPUTE U .pdf FORMATU


UPUTE ZA KORISNIKE LABORATORIJSKIH USLUGA

UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

OPĆE  UPUTE  ZA  PRIPREMU  PACIJENATA

• Dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost te uzeti uobičajne obroke hrane,ali ne premasne
• Poslije 22 sati uvečer,dan prije uzimanja uzorka krvi, ne uzimati hranu (biti natašte), ne konzumirati alkohol,ne pušiti
• preporuka  je izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne, 48h sati prije uzimanja uzorka krvi
• za redovite pretrage uzorak krvi od pacijenata uzeti ujutro između 7 i 9 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima,a za hitne pretrage tijekom cijelog radnog vremena laboratorija (24 sata)
• nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da pacijent bude odmoren i opušten prije uzimanja krv,i zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohodrata,lipida i proteina zbog djelovanja kortikosteroida i kateholamina

POSEBNE UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA

1. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA LIPIDNOG STATUSA (kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol)

Dva tjedna prije uzimanja uzorka krvi
• Uobičajno se hraniti
• Izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja krvi
• Izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
• Ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja krvi
• Uzimati uobičajne obroke hrane, ali ne premasne

12 sati prije uzimanja krvi
• Posije 19 sati uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, ne konzumirati alkohol, kavu, ne pušiti

Određivanje kolesterola ne bi se trebalo provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od
• Akutnog infarkta miokarda
• Kiruške operacije
• Traume
• Sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida
• Akutne bakterijske ili virusne infekcije

U dogovoru s liječnikom 48 sati prije uzimanja uzorka krvi, preporuka je ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzitivi, estrogeni, tiroidni hormoni).

2. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA SERUMSKOG ŽELJEZA

• Željezo u serumu se određuje:
- 7 do 10 dana nakon peroralnog uzimanja željeza
- 3 dana nakon intravenoznog davanja preparata željeza
- mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
• Željezo se mora određivati u uzorku uzetom od 7-9 sati ujutro zbog velikih varijacija vrijednosti željeza tijekom dana.
• 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima, vitamine u obliku tableta ili šumećih tableta, multivitaminske pripravke u obliku tableta ili šumećih tableta, te mineralnu vodu.
• Stanja koja utječu na određivanje želejza su: trudnoća, menstrualni ciklus, hormoni i hormonalna terapija, infektivna stanja i dr.
• Koncentracija željeza u serumu fiziološki su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa.

3. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA OKULTNOG KRVARENJA U STOLICI

• 7 dana prije testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, kortikosteroidi i dr.).
• Test treba odgoditi kod proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemeroida i hematurije.
• Preporuča se analizirati tri stolice kroz tri uzastopna dana i to po dva uzorka s različitih mjesta iz svake stolice.
• Prije izvođenja testa pacijent treba biti tri dana na posebnoj dijeti izbjegavajući: nedovoljno pečeno crveno meso (janjetina, govedina), krvavice, jetrica, bijelu repu, hren, dinje, lubenice, preparate željeza. Preporučuje se dobro kuhano meso, perad, riba, žitna kaša, kuhano povrće i voće, salate.

4. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA SPOLNIH HORMONA

Hormoni važni za procjenu menstrualnog ciklusa,preporučuju se kontrolirati tijekom istog menstrualnog ciklusa
• FSH, LH, ESTRADIOL preporuka 3-5 dan ciklusa, ako liječnik nije drugačije odredio.
• PROGESTERON preporuka 21-23 dan ciklusa, ako liječnik nije drugačije odredio.
• PROLAKTIN-test se izvodi ujutro 3-4 sata nakon buđenja, prije uzorkovanja krvi pacijent treba mirovati minimalno 30 minuta.
• TESTOSTERON
ŽENE: ranojutarnji uzorak tijekom folikularne faze ciklusa    
MUŠKARCI: ranojutarnji uzorak

5. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA TUMORSKIH BILJEGA

•    Za određivanje tumorskih biljega preporučuje se biti natašte.
•    Određivanje PSA preporučuje se prije bilo kakve manipulacije prostatom (npr.biopsija prostate,vožnja biciklom,spolna aktivnost i dr.) i najmanje 5 dana nakon digitorektalnog  pregleda (DRP-a) zbog značajnog utjecaja na točnost rezultata.

6. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA PRIJE ODREĐIVANJA HORMONA ŠTITNJAČE

•    Na dan vađenja krvi NE uzeti lijek prije vađenja krvi (propisanu dozu lijeka može se uzeti neposredno nakon vađenja krvi).

7. UPUTE ZA PRIPREMU PACIJENATA KOD PRAĆENJA ORALNE ANTIKOAGULACIJSKE TERAPIJE (PV-INR)

•    Ne uzimati oralnu antikoagulacijsku terapiju na dan uzimanja krvi.
•    Ne mijenjati uobičajne prehrambene navike, posebice unos namirnica bogatih vitaminom K (rajčica, zeleno lisnato povrće: brokula, špinat, zelena salata, blitva, kelj, šparoge).

8. UPUTE ZA UZIMANJE JEDNAKOKRATNE PORCIJE MOKRAĆE

•    Uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog  spolovila (ne smiju se koristiti sapuni ili antiseptici), prije doručka i drugih aktivnosti, pri čemu vrijeme od poslijednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati.
•    Analizu se ne preporučuje raditi kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno poslije menstruacije, kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak.
•    Uzorak mokraće skupljati u čistu posudu sa širokim grlom za jednokratnu upotrebu .
•    Ako se uzorak prenosi do mjesta obrade posuda mora biti zatvorena.
•    Pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) po uzimanju uzorka .
•    Minimalni volumen uzorka mokraće za makroskopski i i mikroskopski pregled je 12 mL (prema smjernicama CLSI) - iznimka su uzorci novorođenčadi i dojenčadi koji mogu biti manji.
•    U laboratoriju u sanitarnom čvoru za pacijente, uzorak se ostavlja na šalteru.
•    Kada mokraću za pacijenta skuplja medicinsko osoblje obavezna je upotreba sterilnih spremnika, igala i katetera. Kod trajnog katetera uzorak mokraće skuplja se isključivo prilikom promjene katetera ili sterilnom punkcijom katetera (uzorak ne smije biti uzet iz vrećice trajnog katetera).

9. UPUTE ZA PRIKUPLJANJE 24-satne MOKRAĆE

•    Prvi jutarnji uzorak mokraće baciti, a svu ostalu mokraću, uključujući i prvi jutarnji uzorak slijedećeg dana skupljati u posudu. Tijekom skupljanja mokraću držati na hladnom mjestu. Cjelokupnu količinu 24-satne mokraće donijeti u laboratorij.
•    Ako pacijent ima kateter; u 7 sati ujutro isprazniti vrećicu katetera, urin baciti u WC, te tijekom cijelog dana i noći izmokreni urin skupljati u pripremljene boce i slijedeće jutro u 7 sati isprazniti vrećicu katetra u bocu u koju se skuplja urin.

UPUTE ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA

• Svaki uzorak koji dolazi u laboratorij mora imati pravilnu ispisanu uputnicu
• Nepravilno označeni uzorci (uzorci bez imena i prezimena)
• Pacijent mora biti pravilno pripremljen
• Krv se mora uzorkovati u odgovarajuće epruvete (ovisno o pretragama), pri čemu treba paziti na količinu uzete krvi (puniti do oznake na epruveti)
• Ne prihvaćaju se zgrušani uzorci za hematološke i koagulacijske pretrage
• Ne prihvaćaju se hemolitični uzorci za određivanje K, Ca, Mg, Cl, AST, ALT, CK, GGT, LDH, kolesterola, triglicerida, bilirubina, ukupnih proteina, el. foreze proteina u serumu
• Ne prihvaćaju se uzorci za koje se utvrdi da su uzeti iz infuzijskog sustava
• Epruvete s uzorcima moraju biti dostavljene u uspravnom položaju
• Likvor se mora dostaviti u staklenoj epruveti bez aditiva
• Uzorci za amonijak i laktat moraju se donijeti na ledu odmah po vađenju
• Lipemični uzorci ne prihvaćaju se za određivanje amilze, ukupnog kalcija, bakra, željeza, laktata, LDH, ukupnih proteina, hemoglobina, te kalija i natrija

UZORKOVANJE

- pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama
- za odabir vrste spremnika poslužite se tablicom 1
- identificirati bolesnika
- za provjeru identiteta zapitati bolesnika za ime, puni datum rođenja ili neki drugi podatak, a odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici
- tražiti bolesnika da stisne šaku i izabrati mjesto uboda
- dezinficirati mjesto uboda i pričekati da se dezinficijens (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera) osuši
- podvezati ruku iznad mjesta uboda i odmah uvesti iglu u venu
- podvezu koristiti najdulje 1 minutu, za lipide < 1 minute, za određivanje kalcija, magnezija i željeza  ne koristiti podvezu
- uzorak krvi ne treba uzimati iz hematoma, a ako drugačije nije moguće, treba je uzeti distalno od hematoma i to naznačiti na uputnici
- nakon infuzije ili transfuzije uzorak krvi uzeti iz druge ruke, a ako drukčije nije moguće, treba je uzeti minimalno jedan sat nakon infuzije (transfuzije)
- nakon uzimanja uzorka krvi mjesto uboda zaštiti se pamučnim jastučićem
- bolesnika naputiti da drži ruku 5 minuta izravnatu uz stisak pamučnog jastučića drugom rukom
- ako uzimanje krvi nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke
- uzorke za amonijak i laktat dostaviti u laboratorij na ledu odmah po vađenju
- arterijski i venski uzorak za ABS dostaviti u laboratorij u roku od 15 min
- likvor dostaviti u laboratorij u roku od 30 min

UZORCI SERUMA/PLAZME


- krv uzimati u odgovarajući spremnik (rukovoditi se bojom čepa; tablica 1)
- ispravno vađenje osigurava podtlak unutar epruvete (količina krvi u odnosu na aditiv te brzina istjecanja)
- ako je potrebno izvaditi krv u više različitih spremnika, izuzetno je važno poštivati redoslijed izmjene epruveta
- svaki napunjeni spremnik potrebno je nježno promiješati (NE MUĆKATI!)
- redoslijed izmjene epruveta s potrebnim brojem inverzija (okretati kao na slici za 180°) prikazan je u tablici 1.

UZIMANJE KAPILARNE KRVI

Kapilarni uzorak nije prihvatljiv za testiranje u slučajevima kada je pacijent jako dehidriran ili ima lošu cirkulaciju

- Preporuča se uzimanje krvi iz prstenjaka lijeve ruke (ljevacima iz desne), djeci iz srednjeg prsta, a dojenčadi iz pete (lateralni dijelovi).- Prije uboda prst dezinficirati 70% vodenom otopinom izopropanola, obrisati pamučnim jastučićem i okomito oštricom sterilne lancete ubosti snažno i kratko.
- Prva se kap krvi obriše vatom, a sljedeće kapi puste da spontano naviru i ulaze u prislonjenu kapilaru ili specifičnu mikroepruvetu.
- Nakon završetka mjesto se uboda prekrije suhim i čistim pamučnim jastučićem.
- Kapilara, odnosno epruveta, čvrsto se zatvori. Ako je s antikoagulansom, 10 puta se nježno, bez miješanja, okreće za 900.
- U mikro-epruvete molimo vadite do gornje oznake (500 μL). Ova količina uzorka osigurava ispravnu aplikaciju na analizator i interpretaciju nalaza.

NANOŠENJE STOLICE ZA TESTIRANJE KRVI U STOLICI

Test je predviđen za nanošenje uzoraka kroz tri uzastopna dana. Bolesnik mora dobiti tri kartončića i šest aplikatora. Svaki dan otvara jedan kartončić. Na stražnju stranu kartončića upisuje svoje ime, prezime, adresu i datum uzorkovanja te redni broj kartončića.Nanošenje uzorka:

1. Prvi dan otvorite prednji veliki poklopac prvog  kartončića i priloženim aplikatorom (štapićem) zahvatite uzorak stolice veličine zrna pšenice i namažite ga u tankom sloju unutar kruga označenog slovom A.
2.  Ponovite postupak na polju B uzimajući uzorak s drugih dijelova stolice s drugim aplikatorom.
3.  Zatvorite poklopac, zaštitite kartončić (stavite ga u kovertu i/ili vrećicu za zamrzavanje) i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu.
4.  Tijekom dva naredna dana ponovite isti postupak s druga dva kartončića.
5.  Izostane li stolica jedan dan, test nije propao. Uzima se sljedeći dan.
6.  Dostavite u laboratorij sva tri uzorka zajedno.

 

Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?