plus minus gleich

toggle
toggle
Odjeli

BROJ UGOVORENIH KREVETA S HZZO-m: Interna medicina - 148 (od toga 33 na lokalitetu Petrinja), Neurologija - 26, Pedijatrija - 24, Infektologija - 12, Ginekologija i opstetricija -  61, Opća kirurgija - 106, Ortopedija - 10, Urologija - 10, Oftalmologija - 12, Otorinolaringologija - 17, Anesteziologija i reanimatologija sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja - 13

UKUPNO: 426

Na lokalitetu Petrinja: Dugotrajno liječenje - 25, Palijativna skrb - 8.Posjete bolesnicima

Posjete pacijentima su radnim danom od 15 - 17 sati, a vikendom i blagdanom od 13 - 15 sati.

Liste čekanja

Pritužbe za termine na listama čekanja za dijagnostičke i terapijske procedure možete ostvariti na adresu e-pošte: listecekanja@obs.hr ili na telefon 0800 640 640.

Anketa

Prilikom boravka u bolnici, osim stručnosti osoblja, što vam je najbitnije?